• P., J. (Paladin, Jasna) Dobrodelni koncert z Jamskim človekom. Kratka napoved dobrodelnega novoletnega koncerta UPPG Komenda, nastopajočih (Uroša Fürsta z monokomedijo Jamski človek in okteta Pushluschtae) ter namena prireditve. Gorenjski glas, 19. 1. 2007. Kranj.
 • Pavlič, Jože. Dobrodelnost in kultura z roko v roki. Poročilo o novoletnem koncertu UPPG Komenda in Kulturnega društva Komenda 19. januarja v Kulturnem domu v Komendi. Dramski igralec Uroš Fürst je gostoval z monokomedijo Roba Beckerja Jamski človek, pel je oktet mladih nadarjenih pevcev Pushluschtae. Objavljene tudi tri črnobele fotografije s koncerta in najvišje priznanje občini Komenda za denarno pomoč UPPG Komenda. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 1(2007), str. 6. Komenda.
 • Paladin, Jasna. Poslušali so oktet Pushluschtae. Osem mladih pevcev je navdušilo na dobrodelnem koncertu Ustanove Petra Pavla Glavarja v Komendi. Poročilo o koncertu omenjene pevske skupine ter monokomediji Jamski človek, predvsem pa namenu prireditve. Objavljena je tudi črnobela fotografija s prireditve, avtorica Jasna Paladin. Glas Gorenjske, 26. 1. 2007. Kranj.
 • Pavlič, Jože. Darujmo, da se bo kdo nasmehnil zaradi nas! Poročilo o božično-novoletnem obdarovanju UPPG Komenda občanov občine Komenda v socialni stiski in povabilo k darežljivosti pri prihodnjih takšnih akcijah. Darove so po domovih raznašali člani Odbora za dodeljevanje socialne pomoči pri UPPG Komenda, pri dobrodelni akciji pa so prvič sodelovali tudi komendski skavti. Ti so darove, ki so jih dobili ob raznašanju »lučke miru« iz Betlehema po domovih komendskih župljanov in občanov, namenili UPPG Komenda za komendske župljane in občane v stiski. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 1 (2007), str. 6. Komenda.
 • Jerovšek, Jure (Srečni sokol). Razprodaja miru (Več daš, več imaš). Poročilo, kako so komendski skavti prinesli »lučko miru« iz Betlehema iz Ljubljane v Komendo ter jo raznašali po domovih komendskih župljanov in občanov. Poročevalec tudi omenja, da bodo komendski skavti del od prostovoljnih prispevkov pri tej akciji »namenili Ustanovi Petra Pavla Glavarja«. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 1 (2007), str. 15. Komenda.
 • Povabilo UPPG Komenda občanom in občankam občine Komenda, naj za spomladanski kmetijski sejem v Komendi od 30. 3. do 1. 4., na katerem bo predstavila svoje delovanje tudi omenjena komendska dobrodelna ustanova, hkrati pa bo zbirala denarne darove za svoje delovanje (pripravila srečelov z glavno nagrado kolesom), prispevajo pecivo in druge domače dobrote. Dalje obvestili o ponovitvi monokomedije Jamski človek 15. aprila v dvorani Kulturnega doma v Komendi in o koncertu opernih arij sopranistke in primadone domačinke Vlatke Oršanić z njenimi učenci v mesecu žena 23. marca v istem prostoru. Opozorilo, da bodo pri tem koncertu pobirali prostovoljne prispevke za UPPG Komenda. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 2 (2007), str. 11. Komenda.
 • Povabilo UPPG Komenda na koncert opernih arij v mesecu žena mednarodno priznane sopranistke primadone Vlatke Oršanić in njenih študentov 23. marca v Kulturnem domu v Komendi. Kratka predstavitev umetnice z njeno barvno fotografijo in obvestilom, da bo organizator koncerta pobiral prostovoljne prispevke za UPPG Komenda. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 2 (2007), zadnja (28.) barvna stran glasila, kjer so objavljene reklame in oglasi. Komenda.
 • TV Plus – Lokalna TV v Komendi. Predstavitev delovanja Ustanove Petra Pavla Glavarja. Kratek zapis o ustanovitve te dobrodelne ustanove na www.tvplus.si in datum oddaje: sreda, 14. marca, 2007.
 • Bolarič, Anja (štipendistka UPPG Komenda). Ustanova Petra Pavla Glavarja (Koncert opernih arij v mesecu žena). Poročilo o koncertu občanke občine Komenda sopranistke itd. Vlatke Oršanić z 19 pevci in pevkami 23. marca v Kulturnem domu v Komendi. Objavljeni tudi dve črnobeli fotografiji. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 3 (2007), str. 8. Komenda.
 • Žalar. A. Veliki pomladansko podjetniški sejem. Prireditev bo od 30. marca do 1. aprila v Komendi. Pisec prispevka (odgovorni urednik glasila občine Komenda) omenja, da se bo na tem sejmu med drugimi predstavila tudi UPPG Komenda. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 3 (2007), str. 14. Komenda.
 • Vabilo fantom, naj se ustavijo pri stojnici UPPG Komenda na spomladanskem podjetniškem sejmu v Komendi, kjer bodo lahko kupili ročna dela štipendistk ustanove Anje Bolarič in Mateje Jurkovič. msn. (blog), 31. marca 2007.
 • R., B. (Remec Barbara). Pomoč mladim talentom, ostarelim in pomoči potrebnim (Dobrodelnost v Komendi). Prispevek o UPPG Komenda ob njeni predstavitvi na spomladanskem kmetijskem sejmu od 30. marca do 1. aprila v Komendi ter kratek zapis o Petru Pavlu Glavarju. Kmečki glas, priloga
 • UPPG. Ustanova Petra Pavla Glavarja. Zahvala dobrodelne organizacije dobrotnikom za njihovo sodelovanje z denarnimi darovi (zbranih je bilo 1055,70 evra) ter najrazličnejše izdelke, darila na spomladanskem kmetijskem sejmu v Komendi. Objavljena je tudi črnobela fotografija dobitnice kolesa na srečelovu, bodoče dijakinje Gimnazije Jurija Vege iz Idrije Tine Rupnik (Foto: dr. Marta Ciraj). Aplenca/Glasilo občine Komenda, 4 (2007), str. 7. Komenda.
 • Pavlič, Jože. »Pričakovala sem vas!« Prispevek o veselju, ki ga je pri komendskih občanih v stiski povzročila velikonočna obdaritev UPPG Komenda (članov Odbora za dodeljevanje socialne pomoči). Aplenca/Glasilo občine Komenda, 4 (2007), str. 7. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Zamenjava vodstva OO SLS Komenda. Avtorica prispevka pri dejavnostih, ki jih je opravljala v občini Komenda do razrešitve na lastno željo s funkcije predsednice Občinskega odbora SLS Komenda 12. aprila 2007, med svojimi dosedanjimi prizadevanji na ravni komendske občine omenja tudi »predlog za podporo občine Ustanovi Petra Pavla Glavarja, kar je sploh omogočilo njeno ustanovitev«. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 4 (2007), str. 9. Komenda.
 • Dohodnina 2006. Obvestilo UPPG Komenda občanom občine Komenda, da lahko 0,5 odstotka od svoje odmerjene dohodnine namenijo tej ustanovi. Piše tudi, kako naj to naredijo, objavljena pa je tudi davčna številka ustanove: DŠ: 86964151.
  Uradne objave/Glasilo občine Komenda, 04 (2007), str. 2. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Ines. Spominski zapis predsednice UPPG Komenda ob tragični smrti Ines Andrejka, ki ji je UPPG Komenda denarno pomagala pri študiju, v njeni bolezni in življenjski stiski pa tudi njena strokovnjakinja. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 5 (2007), str. 22. Komenda.
 • Kern, Damjana. Kdo smo skavti (2. del). Zapis o dejavnostih komendskih skavtov; avtorica med drugim omenja, da so decembra 2006 »velik del prispevkov namenili Ustanovi Petra Pavla Glavarja, ki je denar namenila socialno šibkejšim soobčanom«. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 5 (2007), str 24. Komenda.
 • Zahvala ob tragični smrti Ines Andrejka z Gmajnice (Družina Andrejka in sorodniki) in podatki o njeni smrti v rubriki Odšli so(umrla je 26. aprila 2007 v 27. letu starosti). Pri zahvali je objavljena tudi njena črnobela fotografija. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 5 (2007), str. 28. Komenda.
 • Ž., –A (Žalar Andrej). Medgeneracijska pogodba. Novica o potrditvi pogodbe o ustanovitvi zavoda Medgeneracijsko središče Komenda na septembrski seji Občinskega sveta Občine Komenda. Pogodbo je podpisala tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda. Objavljena je tudi črnobela fotografija s podpisa pogodbe. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 8-9 (2007), str. 6. Komenda.
 • Uprava UPPG. Vabilo UPPG Komenda občanom in občankam Občine Komenda k udeležbi na 6. dobrodelnem oktobrskem koncertu UPPG z domačimi talenti 26. oktobra 2007 ob 19.30 uri v Domu krajanov Antona Breznika na Križu, pa tudi k prispevanju prostovoljnih sredstev za namene omenjene dobrodelne ustanove. Uradne objave/Glasilo občine Komenda, 07 (2007), str. 24. Komenda.
 • Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja. Spoštovane gospodinje in gospodarji! Povabilo občankam in občanom Občine Komenda, naj za srečolov na Jesenskem kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi prispevajo domače dobrote in izdelke mojstrov domačih obrti ter druge darove. Omenjen je tudi datum oddaje darov (4. oktober 2007 na sejemskem prostoru članici UPPG in koordinatorki za sejem Marici Erce) ter da bo izkupiček v celoti uporabljen za namene dobrodelne ustanove. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 8-9 (2007), str. 18. Komenda.
 • Konjeniški klub Komenda. Obvestilo (na barvni strani pri oglasih) organizatorja in obenem povabilo (skupaj z Občino Komenda) na veliki Jesenski kmetijsko podjetniški sejem Komenda od 5. do 7. oktobra v Komendi. Omenjeno je, da se bo na sejemskem prostoru predstavila tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja. Aplenca/Glasilo občine Komenda, 8-9 (2007), str. 23. Komenda.
 • Drolec, Viki. Sožitje generacij na Komendskem. Dvostranski prispevek o podpisu pogodbe (konec septembra) ustanoviteljev o ustanovitvi Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda; med podpisniki je tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda. Na dveh črnobelih fotografijah s podpisa pogodbe ustanoviteljev o ustanovitvi omenjenega zavoda ter overovitvi podpisov ustanoviteljev zavoda je tudi predsednica Uprave UPPG Komenda dr. Marta Ciraj. Avtorica prispevka Viki Drolec širše predstavlja prizadevanja za ustanovitev zavoda, njegov namen, pomen in delovanje. Omenja tudi dobrodelno delovanje P. P. Glavarja (njegov »špital« za siromašne, ostarele in bolne domačine in Lanšprežane). Aplenca/Glasilo občine Komenda, 10 (2007), str. 6-7. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Javni razpis za štipendije. Razpis UPPG Komenda z dne 9. oktobra 2007, v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov mladih občanov Občine Komenda, za šolsko leto 2007/2008 o možnostih in pogojih za pridobitev štipendije za dijake, študente in obiskovalce poklicnih šol. Za te štipendije se lahko potegujejo dijaki in študentje, ki so državljani Republike Slovenije, stalno živijo na ozemlju Občine Komenda, se izobražujejo za poklice, ki jih v komendski občini primanjkuje, ter so se z svojim delom že izkazali na občinski ravni. Uradne objave/Glasilo občine Komenda, 08 (2007), str. 7. Komenda.
 • Gros, Simona. Na Križu je bilo veselo. Ustanova Petra Pavla Glavarja priredila koncert Domačih talentov. Letošnji koncert Domačih talentov v organizaciji Igorja Grosa iz Most se je nekoliko razlikoval od prejšnjih, saj se je odvijal precej spontano. Vseeno pa je prireditev dosegla svoj humanitarni namen. Zbranih je bilo 325 €, ki bodo namenjeni štipendistom in pomoči potrebnim občanom. Objavljena je fotografija nekaterih nastopajočih. Aplenca, Glasilo občine Komenda, Reportaža- Zanimivosti, 11 ( 2007) , str. 12, Komenda.
 • Poglajen, M., Žalar, A. Mravlje so okupirale KOMENDO. Tudi UPPG sodeluje pri Mravljišču. Odprl se je Mladinski center Komenda, imenovan Mravljišče. Veliko mladih je priskočilo na pomoč pri soustvarjanju programa in mentorstvu, med drugim tudi štipendistka UPPG Anja Bolarič. V delovanje Mravljišča se je vključila pod okriljem opravljanja prakse pri omenjeni ustanovi, tako da nudi učno pomoč in sodeluje v delavnici Čire- Čare. Objavljena je črno- bela fotografija Anje Bolarič z dvema udeležencema delavnic. Aplenca, Glasilo občine Komenda, Politika- Dogajanja, 12 (2007), str. 8-9, Komenda.
 • Ustanova Petra Pavla Glavarja. Voščilo občankam in občanom Občine Komenda. Ustanova Petra Pavla Glavarja vošči vsem občankam in občanom blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto 2008 ter čestita ob obletnici samostojnosti. Aplenca, Glasilo občine Komenda, Objave, 12 (2007), str. 13, Komenda.
 • UPPG, Kulturno društvo Komenda. Kulturno društvo Komenda in Ustanova Petra Pavla Glavarja vabita na koncert. Vabljeni na jubilejni koncert Alfija Nipiča ( na fotografiji) ob 45- letnici njegovega delovanja, ki bo v petek, 25. januarja 2008 ob 19.30 v Kulturnem domu Komenda. Vstopnice v predprodaji po 11€, za prispevek 45€ pa lahko postanete dobrotnik UPPG. Izkupiček je namenjen UPPG za štipendiranje nadarjenih, socialno šibkih občanov občine Komenda in za pomoč pomoči potrebnim občanom. Lepo vabljeni! Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12( 2007), str. 17, Komenda.

Do 26. novembra 2007 v imenu štipendistke Veronike Pavlič zbral, uredil in zapisal: Jožef Pavlič, član Odbora za dodeljevanje socialne pomoči pri UPPG Komenda.

Bibliografijo UPPG Komenda od 26. novembra 2007 v skladu z dogovorom z Upravo UPPG Komenda in Pravilnikom UPPG Komenda o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov – štipendistov UPPG Komenda ureja štipendistka te Ustanove Barbara Prezelj s Križa pri Komendi.

LETA 2007

Dodaj odgovor

Verified by MonsterInsights