• UPPG (Pavlič, Jože). Tri vrtnice na troje grobov. Prispevek ob nesrečni smrti trehmladih deklet, med njimi Anje Mrsić in Natalije Bencan iz Most pri Komendi, decembra 2005 pred diskoteko Lipa v Sp. Pirničah. Povabilo UPPG in Kulturnegadruštva Komenda na 6. dobrodelni novoletni koncert z Eldo Viler in Ano Dežman ob spremljavi pianista Blaža Jurjevčiča 27. januarja v Kulturnem domu Komenda. Glasilo občine Komenda, 1(2006), str. 7. Komenda.
 • P., J. (Paladin, Jasna). Tokratv Komendi Elda in Ana. Poročilo o dobrodelnem novoletnem koncertu UPPG Komenda, na katerem sta peli pevki Elda Viler in njena hčerka Ana Dežman, igral je pianist Blaž Jurjevčič. Objavljena tudi črnobela fotografija s koncerta, posnel jo je Gorazd Kavčič. Gorenjski glas, 3. 2.2006. Kranj.
 • P., J. Komenda. Letošnji štipendisti dobrodelne ustanove. Kratko poročilo o UPPG Komenda in podatek, da so v letošnjem letu dobili njeno štipendijo študentka Mateja Jurkovič, gimnazijki Teja Koželj in Anja Bolarič ter študent David Osredkar,Ani Ješe, podiplomski študij v Bologni, pa je ustanova štipendijo podaljšala še za eno leto. Gorenjski glas, 7. 2. 2006. Kranj.
 • Ž., A. Zahvala za dobroto. Kratko poročilo z barvno fotografijo o dobrodelnem novoletnem koncertu UPPG z Eldo Viler, Ano Dežman in Blažem Jurjevčičem 27. januarja v Kulturnem domu v Komendi.Glasilo občine Komenda, 2 (2006), str. 2. Komenda.
 • Žalar, A. Sijoča preteklost slovenskih popevk. Poročilo z dvema črnobelima fotografijama o šestem tradicionalnem dobrodelnem novoletnem koncertu UPPG in Kulturnega društva Komenda 27. januarja v dvorani Kulturnega doma v Komendi. Glasilo občine Komenda, 2 (2006), str. 7. Komenda.
 • Paladin, Jasna. Zabava komendske mladine. Mladi bi radi več in bolje urejena športna igrišča in svoje prostore za druženje. Župan podpira njihove ideje in jih vabi k sodelovanju. Poročilo o tematski okrogli mizi UPPG Komenda o zabavi mladih v občini Komenda. Gorenjski glas, 7. 3. 2006. Kranj.
 • Pavlič, Jože. Mladi in prosti čas. Okrogla miza o zabavi mladih v komendski občini. Pripravila jo je UPPG Komenda 3. marca v prostorih nekdanje Glavarjeve bolnišnice v Komendi, povod zanjo pa je bila tragična smrt občank Natalije Bencan in Anje Mrsić decembra 2005 pred diskoteko Lipa v Sp. Pirničah. Avtor poleg daljšega poročila objavlja tudi črnobelo fotografijo z dogodka. Glasilo občine Komenda, 3 (2006), str. 6. Komenda.
 • Pavlič, Jože. O zabavi mladih v Komendi. Prispevek ob okrogli mizi UPPG Komenda 3. marca v prostorih nekdanje Glavarjeve bolnišnice v Komendi o koristnem preživljanju prostega časa mladih v komendski občini. Kamniške novice, marec (2006), str. 27. Podgorje pri Kamniku.
 • P., J. (Pavlič, Jože) Mladi in prosti čas. Poročilo in barvna fotografija o okrogli mizi o zabavi mladih oziroma njihovem izkoriščanju prostega časa v občini Komenda 3. marca v nekdanji Glavarjevi bolnišnici v Komendi. Družina, letnik 55, 13 (2006), str. 20, Ljubljana.
 • Povabilo UPPG gospodinjam in gospodarjem v občini Komenda, naj prispevajo svoj dar za uresničevanje dejavnosti ustanove ob spomladanskem kmetijskem sejmu v Komendi. Glasilo občine Komenda, 3 (2006), str. 10. Komenda.
 • Vabilo na koncert v mesecu žena z oktetom Deseti brat v organizaciji UPPG ter sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda 23. marca v Kulturnem domu v Komendi. Glasilo občine Komenda, 3 (2006), str. 20. Komenda.
 • Žerovnik, dr. Angelca. Okrogla miza o zabavi mladih v občini Komenda.Strokovni uvod predsednice odbora za štipendiranje mladih nadarjenih in dejavnih dijakov in študentov v občini Komenda pri UPPG Komenda dr. Angelce Žerovnik v okroglo mizo o zabavi mladih (dejavnosti v prostem času) 3. marca v nekdanji Glavarjevi bolnišnici v Komendi. Objavljena je tudi črnobela fotografija govornice. Aplenca, 3 (2006), str. 22. Komenda.

Pripravila štipendistka UPPG Komenda Veronika Pavlič iz Suhadol pri Komendi.

 • Šmid, Pavel. Celotno področje hlevov in hipodroma se mora obravnavati skupaj. Avtor prispevka se pri svojem razmišljanju o celostni podobi oziroma ureditvi komendskega »občinskega centra« ter »celostni viziji razvoja naše občine« sklicuje tudi na UPPG Komenda (»Kje je ustanova Petra Pavla Glavarja?«). Glasilo občine Komenda, 5 (2006), str. 15. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Zahvala ustanove Petra Pavla Glavarja. Zahvala predsednice Uprave UPPG Komenda vsem, ki so zanjo v času spomladanskega kmetijskega sejma od 7. do 9. aprila 2007 v Komendi darovali denarne darove (ustanova je zbrala 255.780 tolarjev), prispevali darila za srečelov (glavni dobitek kolo je dobila študentka ekonomije Anja iz Škofje Loke; objavljena je črnobela fotografija dobitnice) ter domače dobrote. Nad tem prispevkom je objavljena črnobela fotografija članov Uprave UPPG Komenda in štipendistov s kratko informacijo o ustanovi. Glasilo občine Komenda, 5 (2006), str. 15. Komenda.
 • Barvna fotografija podpisa pogodbe o štipendiranju štipendista UPPG Komenda s kratkim besedilom pri opisu dosežkov v občini Komenda v letu 2006 v sklopu praznovanja občinskega praznika občine Komenda. Glasilo občine Komenda, 5 (2006), str. 18. Komenda.
 • Č., E. (Pavlič, Jože). Dobro izkoriščen prosti čas. Poročilo o okrogli mizi UPPG Komenda 3. marca v prostorih nekdanje Glavarjeve bolnišnice v Komendi, kako mladi v Komendi preživljajo prosti čas, ter prireditvah o tej temi 12. maja v Kulturnem domu v Komendi in 16. maja v prostorih Bobi bara v Komendi. Glasilo občine Komenda, 6 (2006), str. 6. Komenda.
 • Tepina Petek, Damjana (predsednica nadzornega sveta UPPG). Finančno poslovanje Ustanove Petra Pavla Glavarja v letu 2005. Poročilo o denarnem stanju ustanove z dne 31. 12. 2005 z razpredelnico prihodkov in odhodkov ter presežkom. Glasilo občine Komenda, 6 (2006), str. 6. Komenda.
 • Kremžar, Baldomir. … O zabavi (- okoli katere se zadnje čase v Komendi svet vrti). Komentar glavnega urednika Aplence ob okrogli mizi o zabavi mladih v komendski občini, ki jo je 3. marca v nekdanji Glavarjevi bolnišnici in prireditvi na isto temo 12. maja v Kulturnem domu v Komendi pripravila UPPG Komenda. Aplenca, 6 (2006), str. 20. Komenda.
 • Drolec, Viki. Prvi rojstni dan medgeneracijskih programov. Avtorica prispevka o tovrstnem projektu občine Komenda pod mentorstvom predstojnika Inštituta Antona Trstenjaka, prof. dr. Jožeta Ramovša, omenja, da so pri raziskovalni nalogi v okviru omenjenega projekta sodelovale tudi tri štipendistke UPPG Komenda. Glasilo občine Komenda, 7 (2006), str. 5. Komenda.
 • Vabilo občanom in občankam občine Komenda na Javni natečaj za domače talente. Povabilo UPPG Komenda domačim talentom in skupinam, naj se prijavijo za nastop na jesenskem oktobrskem koncertu z domačimi talenti 27. oktobra 2006 v Breznikovem domu na Križu. Objavljeni so pogoji za nastop in naslov, kamor se lahko prijavijo. Glasilo občine Komenda, 7 (2006), str. 18. Komenda.
 • Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja. Spoštovane gospodinje in gospodarji! Povabilo občanom in občankam občine Komenda, naj za jesenski sejem v Komendi pripravijo domače dobrote, izdelke mojstrov domače obrti in druge darove za srečelov. Kratka informacija o ustanovi. Glasilo občine Komenda, 8-9 (2006), str. 7. Komenda.
 • TV Plus – Lokalna TV v Komendi. Okrogla miza o zabavi mladih v Komendi – predstavitev rezultatov. Kratek zapis o okrogli mizi 3. 3. 2006 in predstavitvi pesniške zbirke Živim Jožeta Pavliča na www.tvplus.si in datum oddaje: sreda, 11. oktobra, 2006.
 • Ciraj, dr. Marta. Zahvala Ustanove Petra Pavla Glavarja. Zahvala predsednice Uprave UPPG Komenda tistim, ki so prispevali svoje darove za jesenski kmetijski sejem od 6. do 8. oktobra 2006 v Komendi, in sicer darila za srečelov, domače dobrote in denar. Največ, 1000 evrov, je prispeval Bogdan Trivić, Urhova 7 (objavljena barvna fotografija izročitve darila), ostali darovi pa so znašali 97.750 tolarjev. Aplenca, 10 (2006), predzadnja (23.) barvna stran Aplence z reklamami in oglasi. Komenda.
 • Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja. Pojasnilo občankam in občanom občine Komenda, da je zaradi premajhnega števila prijav odpadel 6. dobrodelni koncert z domačimi talenti 27. oktobra 2006 v Breznikovem domu na Križu. Glasilo občine Komenda, 11 (2006), str. 8. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Javni razpis za dodelitev socialne pomoči upravičencem in upravičenkam na območju občine Komenda. Podpisana predsednica Uprave UPPG Komenda upravičence do dodelitve te oblike pomoči oziroma njihove predlagatelje seznanja s pogoji za pridobitev tovrstne pomoči. Uradne objave/Glasilo občine Komenda, 09 (2006), str. 7. Komenda.
 • TV Plus – Lokalna TV v Komendi. Predstavitev delovanja Ustanove Petra Pavla Glavarja. Kratka obrazložitev ustanovitve dobrodelne ustanove na www.tvplus.si in datum oddaje: sreda, 13. decembra, 2006.
 • c.,v. – (Ogorevc, Anton). Za konec leta in nekega obdobja. Pisec prispevka o vsem pomembnem, kar je bilo v letu 2006 doseženo in narejeno v občini Komenda, omenja tudi UPPG Komenda. Najprej v razdelku Društveno in družabno življenje, nato novoletni dobrodelni koncert UPPG Komenda v januarju 2006. Glasilo občine Komenda, 12 (2006), str. 7. Komenda.
 • Božično-novoletna čestitka UPPG Komenda. Kratko besedilo z logotipom ustanove na strani, kjer so objavljene čestitke za božič, obletnico samostojnosti Slovenije in leto 2007. Glasilo občine Komenda, 9 (2006), str. 9. Komenda.
LETA 2006

Dodaj odgovor

Verified by MonsterInsights