• Č., E. (Pavlič, Jože). Socialna pomoč je razdeljena. (Prispevek o razdelitvi socialne pomoči za leto 2003 ter na novo uvedeni dobrodelni akciji Košarica življenjsko pomembnih potrebščin komendskim občanom v stiski ter črnobela fotografija dela sodelujočih pri omenjeni akciji.) Glasilo občine Komenda, 1 (2004), str. 3. Komenda.
 • Kremžar, Baldomir; Žalar, Andrej. (Kratko poročilo z dobrodelnega novoletnega koncerta UPPG 16. januarja 2004 v Kulturnem domu v Komendi Baldomirja Kremžarja in barvna fotografija s koncerta Andreja Žalarja.) Glasilo občine Komenda, 2 (2004), str. 1. Komenda.
 • Nepodpisani prispevek, sicer pa skrajšano poročilo Jožeta Pavliča (to je brez avtorjevega soglasja oziroma posveta z njim naredil odgovorni urednik Glasila občine Komenda Andrej Žalar), z naslovom Dobrodelni koncert za pomoč; poleg poročila s koncerta sta objavljeni še črnobeli fotografiji Andreja Žalarja. Glasilo občine Komenda, 2 (2004), str. 5. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Ob izgubi dveh mladih življenj smo izgubili tudi košček srca. (Ob smrtni nesreči – v Ljubljani ju je na poti v šolo povozila lokomotiva – Suhadolčanov Martina Osolnika in Simona Sršena.) Glasilo občine Komenda, 2 (2004), str. 8. Komenda.
 • Uprava UPPG (Ciraj, dr. Marta). Povabilo gospodinjam in gospodarjem iz komendske občine, naj na spomladanskem sejmu v Komendi sodelujejo s svojimi darovi za namene UPPG Komenda. Glasilo občine Komenda, 3 (2004), str. 3. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Ustanova Petra Pavla Glavarja. Poročilo o delu v prvem mandatu. (Prispevek s črnobelima fotografijama članov uprave in štipendistov ustanove.) Glasilo občine Komenda, 3 (2004), str. 4. Komenda.
 • Nepodpisano vabilo na Spomladanski kmetijski sejem od 26. do 28. marca 2004 v Komendi. Na vabilu piše, da se bo na sejmu poleg drugih (razstavljavcev) predstavila tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja. Aplenca, 3 (2004), str. 22. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Spoštovani prijatelji Ustanove Petra Pavla Glavarja! Predstavitev članov nove uprave UPPG in drugih organov UPPG (Nadzornega sveta in Odbora za dodeljevanje socialne pomoči) ter črnobela fotografija B. Kremžarja s kratkim besedilom o tem, kako so članice UPPG na spomladanskem sejmu kmetijske mehanizacije v Komendi prodajale podarjene predmete, izkupiček pa je šel v štipendijski sklad. Glasilo občine Komenda, 4 (2004), str. 6. Komenda.
 • Z grbom UPPG označeno Vabilo občanom in občankam občine Komenda na Javni natečaj za domače talente. UPPG vabi domače občane in skupine, pa tudi tiste posameznike in skupine, ki sodelujejo z njimi, na nastop na Jesenskem oktobrskem koncertu z domačimi talenti; zatem ustanova še vabi občane in občanke naše občine k Javnemu natečaju za božično novoletne motive za voščilnice. Glasilo občine Komenda, 6 (2004), str. 9. Komenda.
 • Nepodpisano poročilo o kulturnem večeru 14. maja v nekdanji Glavarjevi bolnišnici v Komendi v okviru občinskega praznika občine Komenda. Večer je pripravila UPPG v sodelovanju z Občino Komenda, KUD Komenda in Založbo Družina, na njem pa je bil predstavljen pesniški prvenec predsednika Odbora za dodeljevanje socialne pomoči pri UPPG in urednika pri Družini Jožeta Pavliča. Pesmi so recitirali štipendisti UPPG Mateja Bremšak, Marjana Kern, Danijel Haromet in Natalija Osolnik, na citre je igral član uprave UPPG Martin Zlobko, pela pa sopranistka Nuša Fujan, prav tako članica uprave UPPG. Pobudo za kulturni večer v okviru UPPG je dala predsednica uprave UPPG dr. Marta Ciraj, ki je tudi organizirala pogostitev. Objavljeni nepodpisani barvni fotografiji s kulturnega večera in krajše poročilo. Glasilo občine Komenda, 6 (2004), str. 16. Komenda.
 • Ponovitev vabila občanom in občankam občine Komenda, objavljenega v Glasilu občine Komenda, 6 (2004) str. 9. Glasilo občine Komenda, 7 (2004), str. 6. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov nadarjenih mladih občanov občine Komenda. Javni razpis za štipendije. Glasilo občine Komenda, Uradne objave, 06 (2004), str. 20. Komenda.
 • Z grbom UPPG označeno vabilo občanom in občankam občine Komenda na 4. dobrodelni oktobrski koncert z DOMAČIMI TALENTI v Breznikovem domu na Križu. Glasilo občine Komenda, 10 (2004), str. 7. Komenda.
 • Žalar, Andrej. Poročilo z naslovom Navdih z domačimi talenti o četrtem oktobrskem dobrodelnem koncertu UPPG z domačimi talenti 22. oktobra v Breznikovem domu na Križu in štiri črnobele fotografije s te prireditve. Zahvala Uprave UPPG sodelujočim na koncertu. Glasilo občine Komenda, 11 (2004), str. 7. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Javni razpis UPPG za dodelitev socialne pomoči upravičencem in upravičenkam na območju občine Komenda. Glasilo občine Komenda, Uradne objave, 07 (2004), str. 12. Komenda.
 • Obvestilo UPPG in Kulturnega društva Komenda, »podpisano« z njunima grboma, o skupnem novoletnem dobrodelnem koncertu 14. januarja 2005 v Kulturnem domu Komenda z dramskim igralcem Gregorjem Čušinom (monodrama Hagada), tenoristom Petrom Pirnatom in pianistko Petro Oeser; kratka predstavitev vseh treh. Glasilo občine Komenda, 12 (2004), str. 8. Komenda.
 • Božično-novoletno voščilo UPPG Komenda in čestitka ob obletnici slovenske samostojnosti občanom in občankam komendske občine. Glasilo občine Komenda, 12 (2004), str. 16. Komenda.
LETA 2004

Dodaj odgovor

Verified by MonsterInsights