• Kremžar, Baldomir. Novi štipendisti tudi letos. (Poleg prispevka je objavljena tudi fotografija s podelitve štipendije UPPG Komenda enemu od štipendirancev.) Glasilo občine Komenda, 1 (2003), str. 5. Komenda.
 • Pavlič, Jože. Ponos občine. Pri poročilu o delu in načrtih društev, odborov in klubov v občini Komenda pri letnem sprejemu za njihove predstavnike pri županu Tomažu Drolcu – UPPG je predstavila predsednica njene uprave dr. Marta Ciraj – je kratko omenjeno tudi delo UPPG Komenda. Glasilo občine Komenda, 1 (2003), str. 6. Komenda.
 • Kremžar, Baldomir (besedilo); Žalar, A. (fotografija). Kratko besedilo o dobrodelnem novoletnem koncertu UPPG Komenda s pevko Nušo Derendo in barvna fotografija. Glasilo občine Komenda, 2 (2003), str. 2. Komenda.
 • Č., E. (Pavlič, Jože). Štajerka ogrela Komendčane. (Poročilo z dobrodelnega novoletnega koncerta UPPG Komenda s pevko Nušo Derenda 18. januarja 2003 v Kulturnem domu v Komendi s črnobelo fotografijo Andreja Žalarja.) Glasilo občine Komenda, 2 (2003), str. 4. Komenda.
 • Uprava UPPG in Kulturno društvo Komenda. Zahvala sodelujočim pri organizaciji 3. novoletnega dobrodelnega koncerta UPPG Komenda, ter povabilo gospodinjam in gospodarjem k prispevanju darov na spomladanskem sejmu v Komendi za namene UPPG Komenda. Glasilo občine Komenda, 2 (2003), str. 5. Komenda.
 • Uprava UPPG Komenda (Ciraj, dr. Marta). Zahvala dobrotnikom UPPG za njihov prispevek na spomladanskem kmetijskem sejmu v Komendi. Glasilo občine Komenda, 4 (2003), str. 8. Komenda.
 • Uprava UPPG Komenda (Ciraj, dr. Marta). Javni natečaj občanov občine Komenda za domače talente oziroma prijava za nastop na Jesenskem oktobrskem koncertu z domačimi talenti, ter Javni natečaj občanov občine Komenda za božično-novoletne motive za voščilnice. Uradne objave (Glasilo občine Komenda), 06 (2003), str. 2. Vabili ponovljeni v Uradnih objavah (Glasilo občine Komenda), 07 (2003), str. 4. Komenda.
 • Kremžar, B. Člani uprave in štipendisti UPPG Komenda na jesenskem kmetijsko-podjetniškem sejmu od 3. do 5. oktobra 2003 v Komendi. Kratko besedilo in barvna fotografija Baldomirja Kremžarja. Glasilo občine Komenda, 10 (2003), str. 2. Komenda.
 • Pavlič, Jože. Razvijajte talente! (Prispevek Jožeta Pavliča s tretjega dobrodelnega koncerta UPPG Komenda z mladimi nadarjenimi občani komendske občine 24. oktobra 2003 v telovadnici OŠ Komenda-Moste v Mostah s črnobelima fotografijama.) Glasilo občine Komenda, 11 (2003), str. 4. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Javni razpis za štipendije. Javni razpis za dodelitev socialne pomoči upravičencem in upravičenkam na območju občine Komenda. Uradne objave (Glasilo občine Komenda), 10 (2003), str. 4. Komenda.
 • Č., E. (Pavlič, Jože). Za štipendiste in siromašne. Družina, 44 (2003), str. 20. Ljubljana.
 • Žalar, Andrej. Koncert za pomoč mladim. (Poročilo o koncertu in barvna fotografija.) Gorenjski glas, 30. oktobra 2003, str. 3. Kranj.
 • Uprava UPPG Komenda (Ciraj, dr. Marta) in Kulturno društvo Komenda. Vabilo občanom občine Komenda UPPG in Kulturnega društva Komenda na 4. skupni dobrodelni novoletni koncert s Slovenskim oktetom 16. januarja 2004 ob 19.30 uri v Kulturnem domu v Komendi. (Kratko besedilo s črnobelo fotografijo članov Slovenskega okteta in umetniškega vodja dr. Mirka Cudermana.) Glasilo občine Komenda, 12 (2003), str. 6. Komenda.
LETA 2003

Dodaj odgovor

Verified by MonsterInsights