• Kremžar, Baldomir. (Besedilo in fotografija treh novih štipendistov za šolsko leto 2001/2002 na naslovnici prve številke Aplence/Glasila občine Komenda v letu 2002);
 • Kremžar, Baldomir. Trije novi štipendisti, Glasilo občine Komenda, 1 (2002), str. 5;
 • Ciraj, dr. Marta. Pravilnik o dobrotništvu Ustanove Petra Pavla Glavarja. Uradne objave (Glasilo občine Komenda), 1 (2002) str. 7; Kremžar, Baldomir. Gašperji v Komendi. Aplenca, 1 (2002), str. 19. Komenda.
 • Ž., A. (Žalar, Andrej). Dobrodelni koncert v Komendi. Gorenjski glas, 18. januarja 2002, str. 11. Kranj.
 • Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja (Ciraj, dr. Marta). Spoštovane gospodinje in gospodarji!. Glasilo občine Komenda, 2 (2002), str. 13. Komenda.
 • Pavlič, Jože. Prvi se je opogumil. Glasilo občine Komenda, 3 (2002), str. 6; Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja (Ciraj, dr. Marta). Spoštovane gospodinje in gospodarji!. Glasilo občine Komenda, 3 (2002), str. 12. Komenda.
 • (Ustanova Petra Pavla Glavarja; Ciraj, dr. Marta). Zahvala (dobrotnikom ustanove Petra Pavla Glavarja za njihov prispevek na Kmetijskem sejmu v Komendi). Glasilo občine Komenda, 4 (2002), str. 15. Komenda.
 • Uprava ustanove Petra Pavla Glavarja (Ciraj, dr. Marta). Spoštovane gospodinje in gospodarji!. Aplenca, 7 (2002), str. 15. Komenda.
 • Pavlič, Jože. Srečanje upokojencev in županov z Gorenjskega (del članka; arhiv UPPG Komenda hrani tudi fotografijo srečanja predsednika vlade RS dr. Janeza Drnovška s predsednico UPPG Komenda dr. Marto Ciraj in ogleda stojnice UPPP Komenda 5. 9. 2002 v Komendi). Glasilo občine Komenda, Aplenca, 7 – pravilno bi moralo biti št. 8-9 – (2002), str. 13. Komenda.
 • Pavlič, Jože. Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda. Občina Komenda (knjiga), maj 2002, str. 211 in 212. Izdala Občina Komenda. Komenda.
 • Ciraj, dr. Marta. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov nadarjenih mladih občanov Občine Komenda. Uradne objave (Glasilo Občine Komenda), 6 (2002), str. 6 in 7. Komenda.
 • Pavlič, Jože. Koncert za socialno ogrožene. Družina, 45 (2002), str. 19. Ljubljana.
 • Uprava UPPG (Ciraj, dr. Marta). Zahvala sodelujočim na koncertu z domačimi talenti. Glasilo občine Komenda, 11 (2002), str. 3. Komenda.
 • Pavlič, Jože. Pester dobrodelni koncert. Glasilo občine Komenda, 11 (2002), str. 6. Komenda.
 • Drolec, Tomaž, župan. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Komenda; Razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem v Občini Komenda. Uradne objave (Glasilo občine Komenda), 08 (2002), str. 8-11, 12. Komenda (Zapisano zaradi morebitnega iskanja informacij po takšnih stanovanjih pri UPPG Komenda in prošenj naših občanov).
 • Uprava UPPG (Ciraj, dr. Marta). Vabilo občanom in občankam občine Komenda (UPPG Komenda in Kulturnega društva Komenda) na 3. skupni dobrodelni novoletni koncert z Nušo Derendo 18. januarja 2003 ob 19.30 uri v Kulturnem domu Komenda ter Poročilo o finančnem poslovanju UPPG (Nadzorni svet UPPG, Petek-Tepina, Damjana). Glasilo občine Komenda, 12 (2002), str. 6-7. Komenda.
 • P., J. (Pavlič, Jože). Štipendije in socialna pomoč. Aplenca, 12 (2002), str. 20. Komenda.
 • Kremžar, B. Podelitev štipendij štirim novim štipendistom UPPG (barvna fotografija novih in starih štipendistov UPPG Komenda A. Žalarja ali B. Kremžarja s kratkim besedilom B. Kremžarja). Glasilo občine Komenda, 1 (2003), str. 2. Komenda.
LETA 2002

Dodaj odgovor

Verified by MonsterInsights