15. 5. 2017 se je štipendist Blaž Zupančič, skupaj s soavtorico Katjo Krašovec in mentoricema mag. Stanislavo Polajžer in Katarino Zabret, univ. dipl. inž. grad. udeležil državnega tekmovanja Znanost mladini v Murski Soboti.

Osvojil je srebrno priznanje. 


Uvod

Zaradi hitrega razvoja infrastrukture ter širitve urbanih območij se naravni procesi okrog nas spreminjajo. Na z asfaltom in betonom prekritih tleh je infiltracija padavin zanemarljiva, voda odteka po površju in ne bogati podtalnice. Sonaravno rešitev ponuja zelena infrastruktura, v katero uvrščamo tudi urbana drevesa. Padavine, ki padejo nad vegetacijo, v grobem delimo na prepuščene padavine, ki dosežejo tla, in prestrežene padavine, ki jih zadrži rastje. Na količino prestrezanja vplivajo meteorološke in vegetacijske spremenljivke. Drevesa s prestrezanjem padavin zmanjšujejo površinski odtok v mestih, čistijo vodo in zrak ter estetsko polepšajo prostor.

 

Opis raziskave

V učilnici na prostem ob GSŠRM Kamnik smo med 23. 11. 2015 in 20. 6. 2016 merili celotno količino padavin z avtomatskim dežemerom in prepuščene padavine pod drevesi z doma narejenimi dežemeri. Merili smo pod vrbo žalujko, črnim borom in dvema navadnima orehoma. Določili smo premer drevesnega debla, višino drevesa, površino krošnje in indeks listne površine. V tem obdobju smo podatke zbrali za 12 dogodkov, v katerih je skupno padlo 489 mm padavin. Bor in oreha so prestregli 45 %, vrba pa 50 % padavin. Na to so vplivali večji premer drevesnega debla, večja površina krošnje in večji indeks listne površine vrbe.

 

Ugotovitev raziskave

Zelena infrastruktura in drevesa so v urbanem okolju izjemno pomembna. Zmanjšujejo količino površinskega odtoka in negativne posledice hipnega porasta meteornih voda. Drevesa tudi pripomorejo k bolj svežemu in čistejšemu zraku v mestih, hkrati pa v mestu ustvarjajo prijetnejše bivalno okolje in nudijo senco, s čimer zmanjšujejo vpliv toplotnih otokov. Če bi na primer na parkirišču ob šoli GSŠRM Kamnik zasadili 8 vrb, bi odtok meteornih voda lahko povprečno zmanjšali za 42 %.

Zaradi številnih pozitivnih vplivov dreves v urbanem okolju verjamemo, da bodo v prihodnosti kot del zelene infrastrukture imela velik in pomemben vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestih.

 

Blaž Zupančič in Katja Krašovec

 

Mentorici:

mag. Stanislava Polajžer, prof.

asist. Katarina Zabret, univ. dipl. inž. grad.

Verified by MonsterInsights