bprezelj

Barbara PREZELJ

Štipendistka je bila osem let. Leta 2013 je dosegla izobrazbo: diplomirana inženirka krajinske arhitekture. Magistrski študij tega področja je nadaljevala v Delftu, na Nizozemskem in ga z odliko zaključila v novembru 2016. V zadnjih letih je Ustanovi pomagala pri promociji dogodkov, grafičnem oblikovanju in beleženju bibliografije.

Zahvalno pismo

Vanessa BERA 

Podpis pogodbe o štipendiranju: 21.3.2014

Delavna praksa 2014: Vodenje kronologije za tekoče leto 2014

GRILC Irena

Irena GRILC 

Delavna praksa 2014: Koordinacija prodaje DONATORSKIH VSTOPNIC (razdelitev,evidenca)

Rok VALENČIČ

Podpis pogodbe o štipendiranju: 7.3.2014

Delavna praksa 2014: Urejanje internega imenika, urejanje Facebook strani, pomoč pri urejanju oblikovanja besedil

Barbara PAVLINIČ

Podpis pogodbe o štipendiranju: 28.2.2014

Delavna praksa 2014: Prodaja in pisanje voščilnic

 

Sašo SLABAJNA

Delavna praksa 2014: Šola za vrednote in življenje, (prisotnost štipendistov), KUD – prireditve

 

Domen JURKOVIČ 

Delavna praksa 2014: Sodelovanje z MDK Komenda (po potrebi), IZDELAVA VSTOPNIC

 

 KOŽELJ Teja

KOŽELJ Teja

Diplomirala 19. 6. 2013 iz razrednega pouka.

Zahvalno pismo

 BURNIK Ana

BURNIK Ana

štipendija v mirovanju

ČEBULJ Anja ČEBULJ Anja
Leta 2012 zaključila študij na Fakulteti za državne in evropske študije
in si pridobila naziv magistrica mednarodnih in diplomatskih študij.
Štipendistka od septembra 2002 do konca marca 2012.
BOLARIČ Anja

BOLARIČ Anja

Diplomirala z odliko, dne 1.7.2013, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Diplomska naloga z naslovom: Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju pod mentorstvom izr. prof., dr. Irene Hočevar Boltežar, dr. med., spec. otorinolaringologije.

Štipendistka od septembra 2005 do konca avgusta 2012.

Zahvalno pismo

SUŠNIK Tanja SUŠNIK Tanja
diplomirala iz slovenskega učnega jezika
 VOZEL Grega VOZEL Grega
Diplomiral. Univerzitetni diplomirani pravnik.
 PERME SUŠNIK Katja PERME SUŠNIK Katja
diplomirana delovna terapevtka
 KERN Marjana KERN Marjana, por. Strgar,
s štipendijo UPPG diplomirala razredni pouk
Magistrirala z nalogo
“Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri obravnavi pravljic v 3. razredu”
 ČIMŽAR Niko ČIMŽAR Niko
Sporazumno prekinjeno štipendiranje.
 ŽNIDAR Luka ŽNIDAR Luka
prometni pilot letala
 JEŠE Ana JEŠE Ana
zaključila magistrski študij Mirees v Bologni
 OSOLNIK Natalija OSOLNIK Natalija
aranžerski tehnik
 PAVLIČ Veronika PAVLIČ Veronika
diplomirana socialna delavka
 PODGORŠEK Mateja PODGORŠEK Mateja
profesorica razrednega pouka
 BOROŠA Alenka BOROŠA Alenka, por. Florjanič,
univerzitetna diplomirana geografinja
 GROS Simona OŽURA Simona
diplomirana pravnica na Evropski pravni fakulteti

 OSOLNIK Robert OSOLNIK Robert
štipendiranje sporazumno prenehalo
 HAROMET Danijel HAROMET Danijel
profesor francoščine in zgodovine
 DOBNIKAR Špela DOBNIKAR Špela
univerzitetna diplomirana novinarka
 OSREDKAR David OSREDKAR David
elektrotehnik-energetik
 JURKOVIČ Mateja JURKOVIČ Mateja
univerzitetna diplomirana socialna delavka
Verified by MonsterInsights