ustanovitelji UPPGUstanovitelji UPPG

Dobrodelna Ustanova Petra Pavla Glavarja je bila ustanovljena na podlagi Zakona o ustanovah, dne 23. decembra 1999. Ustanovilo jo je šest ustanoviteljev, s tem ko so pri notarju Janezu Novaku v Kamniku (ki je svoje delo opravil brezplačno) podpisali akt o ustanovitvi Ustanove Petra Pavla Glavarja in prispevali sredstva za ustanovitveno premoženje ustanove. Soglasje k ustavitvenemu aktu št. 028-39/99-lnml je dne 01. februarja 2000, dalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Soglasje je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/2000 z dne 11.02.2000.

 CIRAJ Marta dr. Marta Ciraj – pobudnica ustanovitve
 DROLEC Vika Viktorija Drolec
 MLINAR Mihael Mihael Mlinar
 PETEK Vinko

VINKO PETEK (7. junija 1944 – 18. novembra 2007)

Vinko Petek je bil eden izmed šestih ustanoviteljev Ustanove Petra Pavla Glavarja. Bistveno je pripomogel, da je UPPG takšna kot je, saj je bil njen aktivni član in sooblikovalec njenega delovanja. Imel je izjemen čut za socialno šibkejše in si je prizadeval, da bi UPPG delovala v njihovo korist. To je utemeljeval s svojimi izkušnjami, ki jih je oplemenitil z močno voljo, s katero je razvijal svoje talente in postal celo uspešen inovator. Člani UPPG ga bomo ohranili v trajnem lepem spominu.

 LAH Alojz Alojz Lah
 KIMOVEC Janez

JANEZ KIMOVEC (16.2. 1942 – 29.08.2010), je bil ustanovitelj UPPG v letu 1999. Odločitev za to je naredil po tehtnem premisleku. S svojim žarom in odločno podporo, je bistveno pomagal, da je prišlo do uresničitve tega projekta. Nazadnje, pred nekaj meseci je o tej svoji humanitarni dejavnosti povedal: “Spominjam se ustanovitve Ustanove Petra Pavla Glavarja v mladi, na novo nastali Občini Komenda. Takrat smo pravzaprav stremeli za celovitim delovanjem občine na skoraj vseh področjih družbenega življenja. Kot ustanovitelj Ustanove sem danes ponosen na njeno delovanje. Vesel sem, da je misel Ustanove danes še prav tako živa kot ob ustanovitvi oz. se je še obogatila.” Janez je velik človek. Znal se je veseliti naših skupnih uspehov.

Člani Petra Pavla Glavarja smo mu hvaležni za vse, kar je dobrega storil, za neomajno podporo in spodbude, ki nam jih dajal kot ustanovitelj in občinski funkcionar, prvenstveno pa kot človek.

Janez, hvala ti za vse!

 

Dodaj odgovor