sept. 2007 – Kamenčki življenja – Odprimo se povezavam-3