Predstavitev življenja in daritve Magdalene Gornik