Predstavitev življenja in daritve Magdalene Gornik-4