Leto 2016

Bibliografija novoletnega koncerta KAKO LEPO! z Shirlie Roden 16. 1. 2016

 

Žalar, Andrej NADALJEVANJA DECEMBRA V JANUARJU

Ustanova Petra Pavla Glavarja je 16. januarja pripravila tradicionalni dobrodelni koncert, tokrat z gostjo Shirlie Roden. Ob njej so nastopili še Mešani pevski zbor DU Komenda, otroški in mladinski pevski zbor OŠ Komenda Moste ter citrarji Eva Poglajen, Špela Štular in Tomaž Plahutnik. Poltretjo uro programa je obogatila še posebej poudarjena zahvala mecenu Občini Komenda in posameznim dobrotnicam in dobrotnikom.

Ob članku je objavljena barvna fotografija s koncerta.

Modre novice, Regionalna informativno razvedrilna revija, 1(2016), str.8, Kamnik

Žalar, Andrej JA ZARES ZELO LEPO

Na letošnjem novoletnem koncertu Ustanove Petra Pavla Glavarja Komenda, 16. januarja 2016, z gostjo Shirlie Roden in s sodelovanjem Kulturnega društva ter Občine Komenda, so obiskovalci napolnili dvorano Kulturnega doma v Komendi. Dobrodelni vokalno-instrumentalni glasbeni opus Shirlie Roden so obogatili še Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda, Otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Komenda Moste ter citrarji Eva Poglajen, Špela Štular in Tomaž Plahutnik. V uvodu koncerta sta pomen Ustanove poudarili dr. Marta Ciraj in dr. Angelca Žerovnik, podelila so se tudi potrdila tokratnim štipendistom – Davidu Peterlinu, Barbari Pavlinič, Roku Valenčiču in Davidu Osolniku in zahvale dobrotnikom.

Ob poročilu je objavljenih šest barvnih fotografij – skupinska fotografija nastopajočih, fotografija govora dr. Marte Ciraj, fotografija publike, fotografija Shirlie Roden, fotografija citrarskega tria in fotografija štipendistov, ki so prejeli potrdila.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2016), str. 2, Komenda

Pavlič, Jožef  KAJ NAM SPOROČA SHIRLIE RODEN?

Shirlie Roden navdih svojih pesmi išče v naravi in veri, s svojimi besedili pa želi nagovoriti in deliti z ljudmi vrednote, ki jih v življenju najbolj ceni – prijateljstvo, ljubezen, zaupanje, dobroto, verovanje, spoštovanje, mir. Med avtorskimi pesmimi, ki jih je zapela na novoletnem koncertu Ustanove najdemo: Nebeško zdravljenje (Heavenly Healing), Izberem življenje (I Choose Life), Bivol nam prinaša življenje (Buffalo Brings Us Peace), Harmonija (Harmony), Kako lepo! (How Beautiful!), Prebujenje (Awakening) ter Bodi Ljubezen (Be The Love).

Ob članku je objavljen še seznam prejemnikov priznanj UPPG za leto 2015.

Objavljeni sta dve črnobeli fotografiji s koncerta – fotografija Shirlie Roden in fotografija publike.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2016), Dogajanja, str. 10, Komenda

Ogorevc, Tone SVEŽENJ SPOMINOV NA PRETEKLO LETO 2

V pregledu leta 2015 je UPPG omenjena skupaj z o. dr. Andražem Arkom, ki je svojem predavanje o filmu izvedel v ciklu Šole za vrednote in življenje.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2016), str. 13, Komenda

Senožetnik, Aleš KONCERT ZA DUŠO IN DOBRODELNOST

V Kulturnem domu Komenda je Ustanova Petra Pavla Glavarja pripravila že šestnajsti dobrodelni novoletni koncert. Gostja večera je bila angleška pevka Shirlie Roden. Londončanka je goste navduševala s skladbami v angleškem in slovenskem jeziku, ki jih je na odru odpela skupaj z otroškim in mladinskim pevskim zborom Osnovne šole Komenda Moste, Mešanim pevskim zborom Društva upokojencev Komenda ter citrarji Evo Poglajen, Špelo Štular ter Tomažem Plahutnikom.

Ob prispevku so objavljene tri barvne fotografije s koncerta – fotografija Shirlie Roden, fotografija citrarskega tria in skupna fotografija nastopajočih.

Gorenjski Glas, 19.1.2016

Uppg VABILO NA KONCERT POZDRAV POMLADI

Ustanova Petra Pavla Glavarja skupaj s Kulturnim društvom Komenda in Občino Komenda vabi na citrarski koncert Pozdrav pomladi, ki bo potekal 18. 3. 2016 ob 19. uri v Kulturnem domu Komenda.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 2(2016), str. 2, Komenda

 

Ciraj, Marta (v imenu Uprave UPPG) ZAHVALA SODELUJOČIM NA 16. DOBRODELNEM NOVOLETNEM KONCERTU UPPG V SODELOVANJU Z OBČINO KOMENDA IN KULTURNIM DRUŠTVOM KOMENDA

Ustanova se zahvaluje vsem, ki so zaslužni za uspeh tradicionalnega dobrodelnega koncerta. Posebna zahvala gre vsem nastopajočim ter vsem tistim posameznikom, ki so so sodelovali pri pripravi koncerta in brez katerih njegov uspeh ne bi bil mogoč. Objavljen je seznam posameznikov in vseh ostalih, ki so sodelovali pri organizaciji.

Ob zahvali je objavljen logotip Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 2(2016), Objava, Dogajanja, str. 7, Komenda

Senožetnik, Aleš ZARADI ODLIČNEGA UČITELJA STA VZLJUBILI CITRE

Na januarskem dobrodelnem koncertu Kako lepo!, ki ga je v Komendi organizirala Ustanova Petra Pavla Glavarja, so citrarji Eva Poglajen, Špela Štular in Tomaž Plahutnik dokazali, da so citre vsestransko glasbilo, na katerega se lahko izvaja vse od narodno-zabavne do klasične glasbe. Tomaž Plahutnik, citrar in učitelj na kamniški glasbeni šoli, je igranja citer učil obe dekleti. Ljubezen do citer je prenesel na obe učenki, ki sta si s svojim igranjem prislužili več državnih in mednarodnih nagrad. Vsi trije veliko igrajo na različnih koncertih, prireditvah, porokah ter raznih protokolarnih dogodkih. Zanimivo je, da so, kljub temu da jih veže toliko skupnega, prvič skupaj nastopili šele na koncertu v Komendi.

Ob prispevku je objavljena barvna fotografija Špele Štular, Eve Poglajen in Tomaža Plahutnika.

Gorenjski Glas, 2(2016)

Žalar, Andrej NEŽNE MELODIJE NEKDANJOSTI V ZAHVALO

Ustanova Petra Pavla Glavarja je 18. marca 2016 v sodelovanju s Kulturnim društvom Komenda in Občino Komenda pripravila poseben koncert v času meseca žena. Nastopili so Slovenski citrarski kvartet – Peter Napret, Anita Veršec, Janja Brlec in Tomaž Plahutnik, skupina Notice z devetimi citrarkami pod mentorstvom Petra Napreta in v sodelovanju s kitaristom Marjanom Jeretino, citrarski trio Glasbene šole Kamnik s solistko Evo Poglajen ter Katjo Vodlan in Tino Narat.

Ob članku je objavljenih pet barvnih fotografij s koncerta, fotografija nastopajočih pa se nahaja tudi na naslovnici.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 3(2016), str. 1-3, Komenda

KOMENDSKI POZDRAV MATERAM IN POMLADI

Ustanova Petra Pavla Glavarja s Kulturnim društvom Komenda in Občino Komenda, v petek, 18. marca ob 19. uri, v dvorani Kulturnega doma v Komendi organizira koncert ob prazniku žena in materinskem dnevu. To bo osrednja letošnja materinsko-pomladna prireditev v občini Komenda. Nastopili bodo mladi citrarji Glasbene šole Komenda s Tomažem Plahutnikom.

Modre novice, Regionalna informativno razvedrilna revija, 3(2016), Na kratko, str.8, Kamnik

Senožetnik, Aleš; Brun, Alenka; Lesjak, Samo IRCI, CITRE IN POMLAD

V Komendi že leta potekajo kvalitetni koncerti slovenskih in tujih izvajalcev, za kar je zaslužna predvsem dobrodelna Ustanova Petra Pavla Glavarja. Tudi petkov koncert Pozdrav pomladi v dvorani komendskega kulturnega doma ni bil izjema. Nastopil je Slovenski citrarski kvartet, ki ga sestavljajo Peter Napret, Anita Veršec, Jana Brlec in Tomaž Plahutnik. Gre za edini tovrstni stalni sestav v Sloveniji. Kot solistka je nastopila petnajstletna Eva Poglajen, ki je zaigrala tudi v triu s Katjo Vodlan in Tino Narat, učenkama kamniške glasbene šole. Koncert so popestrile še domžalske Notice, ki jih sestavlja devet citrark in kitarist. Za prijeten zaključek večera so ob minulem dnevu žena in prihajajočem materinskem dnevu vsem obiskovalcem, tudi moškim, organizatorji podelili vrtnice.

Ob poročilu so objavljene štiri barvne fotografije nastopajočih na koncertu.

Gorenjski Glas, 3(2016)

Ciraj, Marta (v imenu Uprave UPPG) ZAHVALA SODELUJOČIM IN DOBROTNIKOM KONCERTA POZDRAV POMLADI

Ustanova se iskreno zahvaljuje vsem nastopajočim, ki so sodelovali dobrodelno in brezplačno, vsem članom UPPG in zunanjim sodelavcem, ki so pripomogli k izvedbi koncerta in vsem dobrotnikom, ki so prispevali prostovoljne prispevke.

Ob zahvali je objavljen logotip Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 4(2016), Dogajanja, str. 12, Komenda

Žalar, Andrej 17. SLAVNOSTNA SEJA, OBČINSKA IN ŠPORTNA PRIZNANJA

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v okviru 17. praznika občine Komenda, 15. maja 2016, na slavnostni seji Občinskega sveta prejela srebrno priznanje za petnajst let delovanja s prostovoljci, sodelavci, štipendisti in organi za boljše pogoje za bivanje vseh v občini Komenda.

Ob poročilu je objavljenih sedem barvnih fotografij z dogodka, med drugim tudi fotografija vseh dobitnikov priznanj. V imenu Ustanove je priznanje prevzela dr. Marta Ciraj.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 5(2016), str. 3, Komenda

Žalar, Andrej DOBITNIKI PRIZNANJ V OBČINI KOMENDA

Ustanova Petra Pavla Glavarja je dobitnica srebrnega priznanja Občine Komenda.

Ustanova je bila ustanovljena pred petnajstimi leti za krepitev solidarnosti med ljudmi, za pospeševanje izobraževanja in razvoja talentiranih mladih ter za spodbujanje kulturne in duhovne blaginje. Vsa leta od ustanovitve sodeluje s številnimi posamezniki, družinami, podjetji, društvi in organizacijami v občini. Ustanova je do sedaj štipendirala 26 mladih nadarjenih dijakov in študentov. V sodelovanju z nekaterimi podjetji in občani zadnja štiri leta pomaga pomoči potrebnim s hrano in drugimi nujnimi artikli za življenje. Vrsto let že razpisuje denarno pomoč za plačilo položnic in nabavo kurjave za socialno šibke občane. V okviru kulturnega programa in spodbujanja duhovne blaginje organizira novoletne koncerte, koncerte za žene, matere in dekleta, predstavitve na sejmu, koncerte z domačimi talenti… Organizira tudi Šolo za vrednote in življenje.

Ob delu članka, ki govori o Ustanovi je objavljena barvna fotografija dr. Marte Ciraj s prireditve.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 5(2016), str. 4-5, Komenda

PRAZNIK, PRIZNANJA IN TUDI TEŽAVE

Ob letošnjem 17. prazniku občine Komenda je bila v nedeljo, 15. maja, popoldan v dvorani Doma krajanov Antona Breznika v Križu pri Komendi slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so podelili občinska in športna priznanja. Med prejemniki je srebrno priznanje prejela Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki je v petnajstih letih delovanja s prostovoljci, sodelavci, štipendisti in organi delovala za boljše razmere za bivanje vseh v občini Komenda in s tem kvalitetno obeležila občino Komenda.

Modre novice, Regionalna informativno razvedrilna revija, 5(2016), Na kratko, str.8, Kamnik

Senožetnik, Aleš ZNANI DOBITNIKI PRIZNANJ V KOMENDI

Letošnji dobitniki priznanj Občine Komenda so Marjan Koncilija, Ustanova Petra Pavla Glavarja ter Edo Grmšek. Dobitnik srebrnega priznanja je dobrodelna Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki vse od ustanovitve leta 1999 pomaga mladim na področju izobraževanja in razvoja talentov, ukvarja pa se tudi s pomočjo ostarelim ter drugim posameznikom in družinam v socialni stiski. Nagrajencem bodo priznanja podelili 15. maja na slavnostni seji ob občinskem prazniku Občine Komenda.

Gorenjski Glas, 5(2016)

Leto 2015

Paladin, Jasna NOVOLENI KONCERT USTANOVE PETRA PAVLA GLAVARJA

Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja bodo v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda v soboto, 17. januarja, ob 19. uri v Kulturnem domu Komenda pripravili že tradicionalni novoletni koncert. Letos bo nastopila Eva Černe s pianistom Miranom Juvanom in violinistom Nejcem Avbljem ter pevskim zborom Društva upokojencev Komenda in Mladinskim pevskim zborom OŠ Komenda Moste.

Gorenjski Glas, 22.1.2015, Kranj

 

Paladin, Jasna S KONCERTOM ZA POMOČ POTREBNIM

Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja so pripravili tradicionalni, že 15. dobrodelni novoletni koncert. Glasbeni gostje koncerta so bili pevka Eva Černe, pianist Miran Juvan, violinist Nejc Avbelj, pevci Mešanega pevskega zbora DU Komenda in pevci Mladinskega pevskega zbora OŠ Komenda Moste.

Gorenjski Glas, 22.1.2015, Kranj

 

Žalar, Andrej ŠE DVORANA SE JE POKLONILA

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda priredila že 15. tradicionalni novoletni koncert, tokrat z nastopom Eve Černe, pianista Mirana Juvana, violinista Nejca Avblja, pevcev Mešanega pevskega zbora DU Komenda in Mladinskega pevskega zbora OŠ Komenda Moste. V nagovoru pred koncertom se je Ustanovi za njeno delovanje zahvalil tudi župan Stanislav Poglajen, dr. Marta Ciraj pa je izpostavila dejavnosti Ustanove in poudarila, da vse bolj že nekaj časa narašča tudi pomoč posameznikom v stiski. Podelitvi potrdil tokratnim štipendistom Roku Valenčiču, Vanessi Bera in Barbari Pavlinič ter zahvali vsem naštetim dobitnikom priznanj je sledil nadvse bogat koncert, ki je bil tudi tokrat res lepo in veliko darilo obiskovalcem v Komendi in zares izredna zahvala vsem dobrotnikom-dobitnikom priznanj za leto 2014.

Objavljenih je pet barvnih fotografij z dogodka – dve fotografiji nastopajočih, fotografija dr. Marte Ciraj, fotografija občinstva in fotografija podelitve potrdil štipendistom.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2015), str. 2, Komenda

 

Uprava UPPG

Ustanova Petra Pavla Glavarja je za namen projekta Pomoč v živilih v letu 2014 zbrala in razdelila blago v vrednosti 6.200 EUR. UPPG je z vašo pomočjo in s svojimi aktivnostmi zbrala skupno 14.185 EUR finančnih sredstev, torej skupno 20 358 EUR. Občina Komenda je prispevala 14.800 EUR. Za štipendije je bilo razdeljeno 18.075 EUR, za socialno pomoč pa 803 EUR. Vse delo, ki ga opravlja več kot 30 prostovoljcev, je bilo izvedeno brez plačila in brez povračila stroškov. Trenutno Ustanova štipendira 8 štipendistov, 7 iz Občine Komenda in deklico iz Etiopije. Socialno pomoč v živilih redno prejema 40 družin in posameznikov.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 1(2015), str. 7, Komenda

 

Ogorevc, Tone LETO JE ZA NAMI

Lansko leto je Ustanova poseben pečat pustila tudi v novembru z izvedbo večera domačih talentov, ki so na že desetem takšnem koncertu pokazali svojo ustvarjalnost in tako prispevali k uspešnemu delovanju UPPG, ki je s svojo humanitarno dejavnostjo pomemben član naše občine.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2015), str. 12, Komenda

 

 

 

ČEBELA IN OSAT

Čebelo za januar 2015 prejme Ustanova Petra Pavla Glavarja, Kulturno društvo Komenda in Občina Komenda, ki so z nastopajočimi Evo Černe, Miranom Juvanom, Nejcem Avbljem, Mešanim pevskim zborom DU Komenda in Mladinskim pevskim zborom OŠ Komenda Moste pripravili nepozaben tradicionalni novoletni koncert.

Skupaj s člankom je objavljena barvna fotografija z novoletnega koncerta.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2015), str. 12, Komenda

 

Pavlič, Jože OB NASTOPU EVE ČERNE V KOMENDI

Avtor članka ugotavlja, da že dolgo, če sploh kdaj, nismo bili v Kulturnem domu Komenda priče tako kakovostnemu glasbenemu nastopu, kot smo bili 17. januarja 2015 na 15. novoletnem dobrodelnem koncertu Ustanove Petra Pavla Glavarja (UPPG), v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda. Glavna zvezda koncerta je bila pevka Eva Černe, veliko pa sta pridala tudi Nejc Avbelj z izvrstnim igranjem na violino in pianist Miran Juvan. Prijetno je presenetil tudi Mešani pevski zbor DU Komenda, pod vodstvom Ignaca Gorjanca in ob organizacijski podpori predsednika zbora Miha Ferjuca, razveseljujo- če spodbuden pa je bil nastop Mladinskega pevskega zbora OŠ Komenda Moste pod vodstvom Marjete Čimžar. Avtor nato nadaljuje z opisom večera in pogovora z Evo Černe ter Nejcem Avbljem ter zaključi s spodbudo mladim komendski glasbenim talentom.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Kultura, 2(2015), str. 10, Komenda

 

Uppg OBISK PRI MECENKI MARIJI BEVČAR BERNIK

Štipendista Vanessa Bera in Anže Štern ter predsednica Uprave UPPG dr. Marta Ciraj so v petek, 10. aprila 2015, obiskali mecenko Ustanove, dr. Marijo Bevčar Bernik ter ji izročili priznanje Mecenke. V prisrčnem pogovoru in prijetnem vzdušju so se ji zahvalili za vso dobroto in ji zaželeli obilo zdravja.

Skupaj s člankom je objavljena črnobela fotografija s srečanja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Zanimivosti, 4(2015), str. 35, Komenda

 

Šubic, Ana DROLČEVO POTRDILI ZA DIREKTORICO

Ustanova Petra Pavla Glavarja je, kot še zadnji od soustanoviteljev, podala soglasje k imenovanju Viktorije Drolec za direktorico zavoda Medgeneracijsko središče Komenda v naslednjem petletnem obdobju.

Gorenjski Glas, 5.5.2015, Kranj

 

Ciraj, Marta JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov mladih občanov Občine Komenda razpisuje za šolsko leto 2015/2016 dve štipendiji za dijake in nadarjene dijake poklicnih šol. Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki od vključno drugega letnika dalje, če so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober šolski uspeh. V objavi so navedene priloge, ki jih morajo kandidati priložiti k razpisu, rok za prijave pa je 5. september 2015. V primeru prevelikega števila kandidatov bo imel prednost pri izboru dijak z boljšim učnim uspehom, izkazano večjo aktivnostjo na drugih področjih, nižjim dohodkom na družinske člane, pripravljenost za delo v pisarni UPPG.

Ob razpisu je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 6(2015), str. 7, Komenda

 

Uprava UPPG UPPG POMOČ V ŽIVILIH  – ZAHVALA IN VABILO

Ustanova Petra Pavla Glavarja se zahvaljuje vsem dobrotnikom, ki nesebično darujejo svoje darove za pomoč bližnjemu. Ker je pomoč še naprej potrebna, Ustanova vabi dobrotnike da po svojih zmožnostih še veno darujejo – preko nakazila na transakcijski račun Ustanove ali preko materialnih dobrin (živil), ki jih lahko prinesejo v športno dvorano Komenda, vsak četrtek od 18h – 19h.

Ob objavi je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 10(2015), str. 7, Komenda

 

Uprava Uppg VABILO

Vabimo vas na 8. Šolo za vrednote in življenje, ki jo bo izvedel priznani strokovnjak za film p. dr. Andraž Arko. Šola bo potekala v »Glavarjevi bolnici«, Glavarjeva 104, 20. novembra 2015 od 19. do 21. ure. Naslov srečanja je: BITI IN POSTATI KRITIČEN GLEDALEC FILMA. Pater dr. Andraž Arko je duhovnik in Frančiškan, ki je pred tem študiral socialno pedagogiko, kjer se je začel zanimati za filme, zanimal ga je predvsem njihov vzgojni vidik. Aktivno se je ukvarjal z amaterskim igralstvom in sodeloval v nekaj predstavah, napisal je tudi vrsto poučnih knjig za mlade. Danes v župniji Marijinega oznanjenja v Ljubljani opravlja službo vzgojitelja frančiškanskih bogoslovcev in številne druge pastoralne naloge.

Članku je priložena črnobela fotografija p. dr. Andraža Arka.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 10(2015), str. 7, Komenda

 

Ciraj, Marta JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov mladih občanov Občine Komenda razpisuje za šolsko leto 2015/2016 eno štipendijo za eno leto za študente, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v občini Komenda. Za štipendijo lahko zaprosijo študenti, ki so v srednji šoli dosegli najmanj prav dober šolski uspeh, oziroma imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu. V objavi so navedene priloge, ki jih morajo kandidati priložiti k razpisu, rok za oddajo vloge pa je 15. november 2015.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, UPPG, 10(2015), str. 7, Komenda

 

Uppg NOVOLETNI KONCERT UPPG KOMENDA

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda vabi na novoletno dobrodelni koncert KAKO LEPO!, ki se bo odvil 16. 1. 2016 ob 19.00 v Kulturnem domu Komenda. nastopila bo evropsko priznana pevka Shirlie Roden, skupaj z mešanim zborom DU Komenda, MPZ OŠ Komenda Moste ter citrarko Evo Poglajen.

Objavljen je logotip Ustanove in črnobela fotografija Shirlie Roden.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Zanimivosti, 11(2015), str. 8, Komenda

 

SVEŽENJ SPOMINOV NA PRETEKLO LETO

Avtor v pregledu leta omeni že 15. novoletni koncert Ustanove s tujimi in domačimi izvajalci. Podeljena so bila priznanja mecenkama ter dobrotnicam in dobrotnikom Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Zanimivosti, 12(2015), str. 6, Komenda

 

Ciraj, Jožef O FILMU P. DR. ARKO ANDRAŽ

V petek, 20. novembra 2015, je imel pater, dr. Arko Andraž, v okviru 8. Šole za vrednote in življenje UPPG predavanje na temo Biti in ostati kritičen gledalec filma. Izjemno dinamičnemu predavatelju je uspelo posredovati dobre, trajne in preizkušene odgovore na vprašanja, ki se morda porajajo gledalcu filma. Z neverjetno lahkoto je razgalil trike, ki jih film skrivoma prinaša – osredotočil se je predvsem na idealiziranje podob, uporabo čustev, reklame, »normalizacijo« prek filma, na fenomen telenovel. Predavanje je bilo poučno, saj je opozorilo na pomembnost kritičnosti ob gledanju filma. 

Skupaj s člankom sta objavljeni črnobeli fotografiji s srečanja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Kultura, 12(2015), str. 13, Komenda

 

NOVOLETNI DOBRODELNI KONCERT

Tradicionalni dobrodelni novoletni koncert bo v soboto, 16. januarja, ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma v Komendi. S Shirlie Roden bodo nastopili Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Komenda Moste, citrarji Eva Poglajen, Špela Štular in Tomaž Plahutnik ter Mešani pevski zbor DU Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Napovednik, 12(2015), str. 41, Komenda

LETA 2014

Žalar, Andrej ZARES NEPOZABEN NOVOLETNI KONCERT Z DOBROTNIKOM UPPG

14. novoletni koncert Ustanove Petra Pavla Glavarja, 25. januarja 2014, je tokrat gostil Vlada Kreslina, ki je dodobra napolnil dvorano Kulturnega doma. Poleg nadvse uspešnega koncerta je vodstvo Ustanove podelilo priznanja dobrotnikom, ki so v preteklem letu Ustanovi pomagali pri uspešnem delovanju, in popotne listine Anji Bolarič ter Teji Koželj. Listine o štipendiranju so prejeli Vanessa Bera, Barbara Pavlinič in Roka Valenčič.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2014), str. 2, Komenda

 

Ogorevc, Tone TO LETO SE NE BO VEČ VRNILO (nadaljevanje iz decembrske številke Alplence)

Avtor članka pri pregledu leta omeni, da je maja 2013 UPPG pripravila predstavitev skupnosti Cenacolo iz Škocjana, oktobra je Jožef Pavlič pisal o predavanju prof. dr. Mira Cerarja, ki je v organizaciji Ustanove govoril na temo »Etično ravnanje za boljši jutri«, v novembru pa je prof. dr. Jože Ramovš pripravil predavanje z naslovom »Za bolj etično življenje«. UPPG je leto zaključila z zadnjim predavanjem prof. dr. Jožeta Ramovša o etičnosti, duhovnosti in verovanju v sklopu šeste Šole za vrednote in življenje.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2014), str. 11-13, Komenda

 

Paladin, Jasna DOBRODELNI KONCERT Z VLADOM KRESLINOM

Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda vabijo na tradicionalni dobrodelni novoletni koncert, tokrat z Vladom Kreslinom, ki bo v soboto, 25. januarja, ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Komenda. Denar od prodanih vstopnic in donacij bo Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki deluje že od leta 1999, namenila svojim programom, s katerimi pomagajo ljudem v stiski, s štipendijami pa tudi nadarjeni mladini.

Gorenjski Glas, 1(2014), Kranj

 

Uppg VABILO NA PREDSTAVO POD KOŠATIM OČESOM

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda prireja predstavo Pod košatim očesom avtorice Alme Karlin. Predstava bo potekala v soboto, 15. marca 2014 ob 19.30 uri, v dvorani Kulturnega doma Komenda. Predstavo bodo odigrali člani ljubiteljskega gledališča Teharje Celje, ki je pričelo delovati leta 1993. Gledališče pripravlja recitale, predstavlja tuje in domače pesnike ter uprizarja dramska besedila. Umetniški vodja gledališča je Peter Simoniti, ki je hkrati tudi avtor dramatizacije novele Pod košatim očesom.

Objavljen je logotip Ustanove Petra Pavla Glavarja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Politika in objave, 2(2014), str. 9, Komenda

 

VLADO KRESLIN V KOMENDI KOT VINO

Ustanova Petra Pavla Glavarja je januarja organizirala dobrodelni novoletni koncert, katerega osrednji gost je bil legendarni Vlado Kreslin, neumorni glasbenik in navdahnjen interpret. Preden je Kreslin stopil na oder, so organizatorji poskrbeli še za predstavitev dela Ustanove minulega leta. Dr. Marta Ciraj, predsednica, je v imenu Ustanove podelila nove štipendije trem študentom in popotni listini dvema diplomantkama. Prijeten večer si zasluži vse pohvale, predvsem Ustanovi Petra Pavla Glavarja, Občini Komenda in Kulturnemu društvu Komenda za organizacijo vrhunskega koncerta slovenske glasbene legende.

Ob članku je objavljena barvna fotografija Kreslina med koncertom.

Kamniške novice, Regionalna informativna razvedrilna revija, Na kratko, 2(2014), str. 4, Kamnik

 

E. Č., UPPG – Odločno naprej!

Ustanova Petra Pavla Glavarja je 14. marca v prostorih nekdanje Glavarjeve bolnice pripravila drugo srečanje vseh, ki so kakorkoli povezani z njo; od ustanoviteljev, članov uprave, nadzornega odbora, podpornikov, mentorjev, sodelavcev do štipendistov. Ustanova je v 14 letih delovanja štipendirala kar 30 študentov, 18 jih je že zaključilo šolanje in s tem izpolnilo obveznosti do nje. V kasnejši razpravi je bila med drugim izrečena zahvala vodstvu Občine Komenda, posebej županu in svetnikom, ki so v vseh letih delovanja Ustanovo močno podpirali. UPPG se bo še naprej povezovala z vsemi, ki sprejemajo in podpirajo njeno poslanstvo, prizadevala si bo tudi, da bo še bolj poznana v javnih občilih. Hkrati bo sprejemala nove člane, pripravljene pomagati ljudem v stiski.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG ter črnobela fotografija s srečanja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 3(2014), str. 8, Komenda

 

Uppg VABILO NA 7. ŠOLO ZA VREDNOTE IN ŽIVLJENJE

UPPG vabi vse občane in občanke na 7. Šolo za vrednote in življenje, ki bo potekala 22. okrobra 2014, v Glavarjevi bolnici, od 19.30 – 21. ure. Tokratnja gostja bo Vlasta Nussdorfer, aktualna varuhinja človekovih pravic, ki bo predstavila uresničevanje človekovih pravic v Sloveniji.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 8-9(2014), str. 7, Komenda

 

Pavlič, Jože in Žalar, Andrej GOSTOVANJE VARUHINJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

Ustanova Petra Pavla Glavarja je za predavateljico 7. Šole za vrednote in življenje povabila varuhinjo človekovih pravic v obdobju 2013-2019 v Republiki Sloveniji Vlasto Nussdorfer. V svojem predavanju, 22. oktobra 2014, je gospa Nussdorfer predstavila širko spekter svojega dela ter probleme s katerimi se srečuje pri vsakdanjem reševanju problemov. Predavateljica je ob koncu poudarila, da moraš imeti za takšno delo tudi »debelo kožo«, največ pa ji, ker ga skuša opravljati čim bolje, pomeni »mirna vest«.

Ob članku je objavljen logotip Ustanove ter dve barvni fotografiji s predavanja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 10(2014), str. 15, Komenda

 

Uppg POVABILO K SODELOVANJU NA KONCERTU Z DOMAČIMI TALENTI V LETU 2014

UPPG vabi vse talente in nadarjene k sodelovanju na 10. tradicionalnem koncertu domačih talentov v organizaciji UPPG. Letošnji koncert bo potekal 22. novembra 2014 v dvorani Osnovne Šole Moste.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 10(2014), str. 26, Komenda

 

Paladin, Jasna ŠOLA ZA VREDNOTE IN ŽIVLJENJE

Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja vabijo na 7. Šolo za vrednote in življenje, ki bo v sredo, 22. oktobra, med 19.30 in 21. uro v prostorih Glavarjeve bolnice v Komendi. Gostja tokratnega srečanja bo varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki bo predstavila uresničevanje človekovih pravic v Sloveniji, odgovarjala pa o tudi na vprašanja udeležencev.

Gorenjski Glas, 10(2014), Kranj

 

Uppg DENARNA POMOČ OBČANOM V HUDI STISKI

Ustanova Petra Pavla Glavarja bo tudi letos denarno pomagala občanom Komende, ki so se znašli v hudi trenutni denarni. Ker so denarna sredstva zelo omejena, bo Ustanova dala prednost pomoči resnično najbolj potrebnim ljudem, pred tem pa bodo za to odgovorne osebe pri njej skrbno pregledale vsako prošnjo. Denarna pomoč bo prednostno dodeljena v obliki plačila položnic/računov. Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki do 12. decembra 2014 na sedež ustanove UPPG.

UPPG je tudi sklenila pogodbo z operaterji za sms donacije. Pošljite SMS s ključno besedo UPPG na številko 1919 in prispevali boste 1 EUR.

Skupaj z objavo je objavljen logotip UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 11(2014), str. 5, Komenda

 

Žalar, Andrej JUBILEJNI 10. KONCERT Z DOMAČIMI TALENTI

22. novembra 2014 je Ustanova organizirala že deseti koncert z domačimi talenti. Nastopili so OFS Avrikelj s folklornimi plesi, Jaka Blaž z diatonično harmoniko, Lucija Kavčič s kitaro, Vita Marta Ciraj z violino, Eva Poglajen s citrami, Lucija in Domen Jurkovič z vokalno instrumentalnim nastopom, skupina Žabice (Liza Novak, Sara Kokelj, Eva Lisec, Zala Erent, Vita Marta Ciraj, Erika Golob, Klara Žlindra, Maja Lah), skupina Skavtinje (Tia Skok, Ana Štebe, Liza Novak, Polona Zotler, Doroteja Petek), Vanda Andolšek z recitalom lastnih pesmi in dramska skupina Društva upokojencev Komenda s skečem »Zdrava prehrana«.

Skupaj s člankom je objavljenih pet črnobelih fotografij z dogodka.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Talenti, 11(2014), str. 6, Komenda

 

Uppg VABILO NOVOLETNI KONCERT UPPG

UPPG vabi vse občane in občanke na novoletni koncert UPPG, na katerem bo tokrat nastopila Eva Černe skupaj s pianistom Miranom Juvanom in violinistom Nejcem Avbljem. Koncert bo potekal 17. januarja 2015 ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Občine Komenda.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG ter barvna fotografija Eve Černe.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 11(2014), str. 30, Komenda

 

Žalar, Andrej BOGASTVO OBČINE SO DRUŠTVA

Na prednovoletnem srečanju društev z županom Stanislavom Poglajnom se je predstavila tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki je v opisu svojega delovanja omenila pomoč socialno šibkih, štipendiranje nadarjenih ter prihajajoć novoletni koncert z Evo Černe. UPPG se je za zahvalila za vsako pomoč, posebna zahvala pa je bila izrečena Občini ter podjetju Lidl.

Objavljena je tudi črnobela fotografija Tomaža Laha, namestnika predsednice Uprave UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Društva, 12(2014), str. 7, Komenda

 

LETO JE ZA NAMI

Ob pregledu prvih mesecev leta 2014 se avtor članka spomni nepozabnega novoletnega koncerta Vlada Kreslina v organizaciji UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2014), str. 11, Komenda

 

VOŠČILO

Ustanova Petra Pavla Glavarja vsem občanom in občankam, dobrotnikom in dobrotnicam vošči vse lepo v prihajajočem letu, notranji mir, zaupanje ter srečo.

Ob voščilu je objavljen tudi logotip Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2014), str. 17, Komenda

 

Uppg VABILO NOVOLETNI KONCERT UPPG

UPPG vabi vse občane in občanke na novoletni koncert UPPG, na katerem bo tokrat nastopila Eva Černe skupaj s pianistom Miranom Juvanom in violinistom Nejcem Avbljem. Koncert bo potekal 17. januarja 2015 ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Občine Komenda.

Skupaj s člankom je objavljen logotip UPPG ter barvna fotografija Eve Černe.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2014), str. 41, Komenda

 

Žalar, Andrej ŽE 10. KONCERT TALENTOV V MOSTAH

22. novembra, je bil v dvorani OŠ Moste že deseti koncert domačih talentov pod vodstvom UPPG. Na prireditvi je nastopilo v zanimivem glasbenem oziroma instrumentalnem in tudi govornem programu deset različnih generacij nastopajočih talentov. Nastopili so OFS Avrikelj s folklornimi plesi, Jaka Blaž z diatonično harmoniko, Lucija Kavčič s kitaro, Vita Marta Ciraj z violino, Eva Poglajen s citrami, Lucija in Domen Jurkovič z vokalno instrumentalnim nastopom, skupina Žabice (Liza Novak, Sara Kokelj, Eva Lisec, Zala Erent, Vita Marta Ciraj z violino, Erika Golob, Klara Žlindra, Maja Lah), skupina Skavtinje (Tia Skok, Ana Štebe, Liza Novak, Polona Zotler, Doroteja Petek), Vanda Andolšek z recitalom lastnih pesmi in dramska skupina DU Komenda s skečem Zdrava. Za prijeten večer sta se na koncu dvournega programa nastopajočim, obiskovalcem ter vodstvu šole zahvalili Martina Prezelj in predsednica ustanove Petra Pavla Glavarja dr. Marta Ciraj.

Objavi je priložena barvna fotografija skupine OFS Avrikelj med nastopom.

Kamniške novice, Regionalna informativna razvedrilna revija, Na kratko, 12(2014), str. 9, Kamnik

LETA 2013

Pavlič, Jože O »ŽENSKIH« VREDNOTAH

Na tretjem srečanju Šole za vrednote in življenje pod okriljem UPPG je sestra dr. Snežna Večko spregovorila o »ženskih« vrednotah (ljubezni, materinstvu in služenju) v Svetem pismu. Poleg tega je poudarila, da je njegovo pravilno razlaganje izrednega pomena, samo Sveto pismo pa je kot literarno delo velika mojstrovina, ki jo je potrebno ceniti. Predavateljica je poslušalcem predstavila, kako Sveto pismo opozarja na spoštovanje večno veljavnih vrednost, lastnosti in darov, položenih v žensko oz. človeško naravo.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 1(2013), str. 10, Komenda

 

NAPOVEDNIK

Ustanova Petra Pavla Glavarja bo priredila tradicionalni novoletni koncert 23. februarja 2013 ob 19. uri v Športni dvorani v Komendi. Nastopila bo skupina Eroika.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2013), str. 27, Komenda

 

Uppg VABILO NA KONCERT EROIKE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda, Kulturnim društvom Komenda in podjetjem Lidl d.o.o. prireja novoletni koncert skupine EROIKA z Mešanim pevskim zborom Komenda in Mladinskim zborom OŠ Komenda. Koncert bo v Športni dvorani Komenda v soboto, 23. februarja 2013, ob 19.00 uri. Vljudno vabljeni!

Objavljeni so logotipi UPPG, Kulturnega društva Komenda, Občine Komenda in podjetja Lidl d.o.o. ter barvna fotografija skupine Eroika.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2013), str. 26, Komenda

 

NAGRADNA KRIŽANKA

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda, Kulturnim društvom Komenda in podjetjem Lidl d.o.o. prireja novoletni koncert skupine EROIKA z Mešanim pevskim zborom Komenda in Mladinskim zborom OŠ Komenda. Koncert bo v Športni dvorani Komenda v soboto, 23. februarja 2013, ob 19.00 uri. Ustanova nagrajencem nagradne križanke podarja pet nagrad (po vrstem redu navzgor): 2 vstopnici za koncert, eno vstopnico za koncert in trikrat po en CD dr. Angelce Žerovnik, Stres in depresija.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2013), str. 27, Komenda

 

Uppg VABILO NA KONCERT EROIKE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda, Kulturnim društvom Komenda in podjetjem Lidl d.o.o. prireja novoletni koncert skupine EROIKA z Mešanim pevskim zborom Komenda in Mladinskim zborom OŠ Komenda. Koncert bo v Športni dvorani Komenda v soboto, 23. februarja 2013, ob 19.00 uri. Vljudno vabljeni!

Objavljeni so logotipi UPPG, Kulturnega društva Komenda, Občine Komenda in podjetja Lidl d.o.o. ter barvna fotografija skupine Eroika.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 2(2013), str. 3, Komenda

 

NAPOVEDNIK

Ustanova Petra Pavla Glavarja bo priredila tradicionalni novoletni koncert 23. februarja 2013, ob 19. uri v Športni dvorani v Komendi. Nastopila bo skupina Eroika.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 2(2013), str. 26, Komenda

 

Paladin, Jasna EROIKA IN MARELA

Trio z angelskimi glasovi na eni in oder z godbeniki in narodnozabavnimi ritmi na drugi strani. Sobotni večer je na vzhodnem koncu Gorenjske minil v znamenju dveh tradicionalnih koncertov (Eroike v Komendi in prireditve Pod mengeško marelo), katerih skupni točki sta bili polna dvorana in navdušena publika. V Komendi je Športno dvorano napolnilo več kot šeststo obiskovalcev, ki so uživali v dovršenem nastopu Matjaža Robavsa (bariton), Aljaža Farasina (tenor) in Metoda Žunca (tenor), treh odličnih pevcev, ki so se v dobrodelne namene odpovedali delu svojega honorarja. Pevci Eroike so zapeli šestnajst pesmi, od zimzelenih uspešnic do priredb pop skladb, po bučnem aplavzu navdušene publike pa so ob koncu koncerta zapeli še Dan ljubezni, pri čemer so se jim pridružili pevci Mešanega pevskega zbora DU Komenda in Mladinskega pevskega zbora OŠ Komenda-Moste.

Članku sta priloženi dve barvni fotografiji Eroike med koncertom.

Gorenjski Glas, 28. februar 2013

 

Žalar, Andrej EROIKA USTANOVI  PETRA PAVLA GLAVARJA

Letošnji 13. koncert zapored je bil v soboto, 23. februarja, pravi organizacijski podvig. Pripravili so ga namreč Ustanova UPPG, Občina Komenda in Kulturno društvo Komenda s skupino Eroika ob veliki podpori podjetja Lidl v Športni dvorani v Komendi. Skupini so na koncu stopili ob bok za slovesno nadgradnjo sklepnega dela programskega večera še Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca in Mladinski pevski zbor Osnovne šole Komenda.

Objavljena je tudi barvna fotografija Eroike med koncertom.

Kamniške novice, Na kratko iz Komende, 2(2013), str. 16

 

Žalar, Andrej EROIKA USTANOVI PETRA PAVLA GLAVARJA

Tokratni novoletni koncert je predstavljal za Ustanovo Petra Pavla Glavarja precejšen podvig, saj ga je pripravila v sodelovanju  z Občino Komenda, Kulturnim društvom Komenda in podjetjem Lidl d.o.o. Športna dvorana je bila 23. februarja 2013 polna, okrog 800 poslušalcev je lahko uživalo v skoraj dvournem programu skupine Eroika, proti koncu pa sta se glasbenikom pridružila še Mešani pevski zbor Komenda in Mladinski zbor OŠ Komenda. Predsednica ustanove dr. Marta Ciraj je v nagovoru poudarila, da je od začetka delovanja UPPG šolanje s pomočjo štipendije uspešno zaključilo 16 njenih štipendistov, da Ustanova aktivno sodeluje na sejmih v Komendi, prireja koncerte domačih talentov in koncerte ob dnevu žena, Šolo za vrednote in življenje ter številne priložnostne prireditve.  Na koncertu je UPPG podelila tudi priznanja za podporo ustanovi ter priznanja dobrotnik/dobrotnica. Dobrodelnemu namenu koncerta se je pridružil tudi SAZAS.

Ob članku sta objavljeni dve barvni fotografiji s koncerta – fotografija Eroike in polne dvorane med koncertom ter fotografija Eroike z Mešanim pevskim zborom Komenda.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 3(2013), str. 14, Komenda

 

NAPOVEDNIK

Ustanova Petra Pavla Glavarja pripravlja v četrtek, 9. maja 2013, ob 19.45 v sejni sobi Občine Komenda srečanje s skupino Cenacolo iz Škocjana pri Novem mestu.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 3(2013), str. 25, Komenda

 

Paladin, Jasna POMOČ V HRANI ŽE DEL VSAKDANA

Člani UPPG v Komendi že dobro leto dni izvajajo projekt razdeljevanja pomoči socialno šibkim v živilih. Majhen prostor v športni dvorani v Komendi je dvakrat tedensko (ob ponedeljkih med 8. in 9. uro ter ob četrtkih med 18. in 19. uro) kraj, kjer socialno šibki Komendčani prejemajo pomoč v obliki hrane, ki jo zanje zbirajo, prebirajo, prevažajo, skladiščijo in delijo člani Ustanove Petra Pavla Glavarja. Kljub majhnemu prostoru, v katerem nekaj prostovoljcev razdeljuje živila tistim, ki jih resnično potrebujejo, je njihova pomoč velika, projekt pa je, kot ugotavlja predsednica UPPG Marta Ciraj, že postal del njihovega vsakdanjika. Pomoč razdeljujejo od dvajsetim do tridesetim prejemnikom. Največji redni dobrotnik je družba Lidl, večjo pošiljko različnega blaga prispeva vsake tri mesece. Vsak teden pa zelenjavo in sadje prispevajo na kmetiji Burgar v Mostah, kjer imajo veliko skladišče, saj zelenjavo tudi uvažajo.

Članku so priložene tri barvne fotografiji – prostor razdeljevanja pomoči v športni dvorani v Komendi, Peter Burgar ml. s kmetije Burgar ter fotografija prostovoljk Ustanove Petra Pavla Glavarja Olge Hace in Milene Petek.

Gorenjski Glas, 8. marec 2013

 

Ciraj, Marta AKCIJA JE USPELA

Kljub neugodnim vremenskim razmeram je prizadevna ekipa (Olga Hace, Rajko Rekanovič in Helena Drolc) v soboto, 6. aprila 2013, na tržnici na Koželjevi domačiji na Gori uspela zamenjati precej semenskega čebulčka za živila. Nabralo se je tudi nekaj čez 85€ prostovoljnih prispevkov.  Zbrana živila bodo razdeljena pomoči potrebnim, denarna sredstva pa položena na račun UPPG z namenom pomoči socialno ogroženim ter nakupa živil. Ustanova se zahvaljuje vsem sodelujočim ter Turističnemu društvu Komenda, ki je poskrbelo za prostor.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 4(2013), str. 5, Komenda

 

Žalar, Andrej CENACOLO

UPPG v sejni sobi Občine Komenda 9. maja 2013 pripravlja srečanje s skupino CENACOLO iz Škocjana pri Novem mestu. Skupnost CENACOLO želi biti znamenje upanja v svetu in sprejema izgubljene mlade ljudi, ki želijo najti samega sebe, veselje in smisel življenja. Danes ima skupnost po svetu preko šestinpetdeset hiš, v Sloveniji delujejo od leta 2004.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 4(2013), str. 9, Komenda

 

PROGRAM PRIREDITEV OB 14. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE KOMENDA

9. maj (četrtek) / 19.45 / UPPG/ Predstavitev skupnosti Cenacolo iz Škocjana pri Novem mestu / Glavarjeva cesta 104

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 4(2013), str. 17, Komenda

 

NAPOVEDNIK

Ustanova Petra Pavla Glavarja pripravlja v četrtek, 9. maja 2013, ob 19.45 v sejni sobi Občine Komenda srečanje s skupino Cenacolo iz Škocjana pri Novem mestu.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 4(2013), str. 21, Komenda

 

Paladin, Jasna ČEBULČKE MENJALI ZA HRANO

Tržnica, ki pod okriljem članov Turističnega društva Komenda dvakrat na mesec poteka v Koželjevi hiši na Gori, je bila minulo soboto še bogatejša, tudi zato, ker so na njej sodelovali člani dobrodelne Ustanove Petra Pavla Glavarja. Podjetje Lidl je ustanovi darovalo čebulček za sajenje, ki so ga obiskovalcem tržnice ponujali v zameno za živila ali prostovoljne prispevke, s katerimi bodo v UPPG pomagali pomoči potrebnim. Čebulček so obiskovalcem tržnice razdeljevali prostovoljci UPPG Olga Hace, Rajko Rekanovič in Helene Drolc.

Gorenjski Glas, 12. april 2013

 

Pavlič, Jože IZ NIŽAV VNOVIČ V VIŠAVE

Člana skupnosti Cenacolo, Srđan in Anže, sta 9. maja 2013, zbranim v sejni sobi Občine Komenda predstavila svoji življenjski zgodbi in skupnost iz Škocjana pri Novem mestu, v kateri se zdravijo mladi od raznih oblik odvisnosti. Skupnost Cenacolo je julija 1983 ustanovila s. Elvira Petrozzi. Po vsej svetu deluje 60 hiš, v Sloveniji skupnost deluje od leta 2004. V Škocjanu trenutno prebiva 24 fantov, ki se trudijo, da se v treh letih vrnejo na pravo pot in ponovno odkrijejo smisel življenja. Goste je nagovorila predsednica ustanove dr. Marta Ciraj, podpredsednica Odbora za dodeljevanje štipendij Danica Zmrzlikar pa je gostoma izročila denarni prispevek, ki bo skupnosti, ki živi le od darov dobrih ljudi, prišel še kako prav.

Objavljena je črnobela fotografija Srđana in Anžeta ter zbranih poslušalcev med srečanjem.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 5(2013), str. 10, Komenda

 

Uppg 6. ŠOLA ZA VREDNOTE IN ŽIVLJENJE – ETIČNO RAVNANJE ZA BOLJŠI JUTRI

Ustanova Petra Pavla Glavarja vabi občane na srečanje z dr. Mirom Cerarjem, rednim profesorjem na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer predava teorijo in filozofijo prava ter primerjalno pravo. Leta 2011 in 2012 so ga izbrali za najuglednejšega slovenskega pravnega strokovnjaka. Srečanje bo 10. 10. 2013 ob 19. uri v sejni sobi Občine Komenda.

Ob novici je objavljen črnobel logotip ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 8(2013), str. 16, Komenda

 

Pavlič, Jože ETIČNO RAVNANJE ZA BOLJŠI JUTRI Iz predavanja prof. dr. Mira Cerarja v Komendi

Na prvem predavanju 6. Šole za vrednote in življenje pod vodstvom UPPG je dr. Miro Cerar govoril o upanju, etiki, zaupanju ter nezaupanju, korupciji, laži in kraji kot osrednjih problemih krize. Poudaril je, da moramo postati zaupanja vredna družba, ne smemo se prepustiti malodušju. Poleg tega potrebujemo več pravne države in pravne varnosti. Ob koncu predavanja je zaključek teme pogovora o slovenski krizi sklenil z mislijo, da se vse pomembne stvari dogajajo počasi, ljudje pa medtem ne smemo izgubiti svoje etike in morale. Predavanju so sledila vprašanja navzočih.

Ob članku sta objavljeni dve črnobeli fotografiji z dogodka – fotografija dr. Marte Ciraj s predavateljem ter fotografija zbranih obiskovalcev.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Šola za vrednote, 10(2013), str. 10, Komenda

 

Pavlič, Jože ETIČNO RAVNANJE ZA BOLJŠI JUTRI

S tem naslovom je Ustanova Petra Pavla Glavarja v Komendi začela letos že 6. Šolo za vrednote in življenje. Prvi predavatelj je bil v četrtek, 10. oktobra, dr. Miro Cerar, redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer predava teorijo in filozofijo prava ter

primerjalno pravo. S predavanjem je v dobri uri, ko ga je pred začetkom pozdravila predsednica Ustanove, dr. Marta Ciraj, navdušil blizu štirideset poslušalcev v dvorani na Glavarjevi 104 v Komendi.

Objavljena je tudi barvna fotografija dr. Marte Ciraj in dr. Mira Cerarja med srečanjem.

Kamniške novice, Na kratko iz Komende, 10(2013), str. 17

 

Uppg 6. ŠOLA ZA VREDNOTE IN ŽIVLJENJE

Ustanova vabi na drugo predavanje 6. Šole za vrednote in življenje z naslovom Etičnost, duhovnost in verovanje. Gostujoči predavatelj bo tokrat dr. Jože Ramovš, doktor antropologije in socialni delavec. Predavanje bo 14. novembra 2013 ob 19.00 v Glavarjevi bolnici v Komendi.

Objavljen je logotip UPPG ter črnobela fotografija predavatelja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Šola za vrednote, 10(2013), str. 10, Komenda

 

 

NAPOVEDNIK

Ustanova Petra Pavla Glavarja pripravlja v četrtek, 14. novembra 2013, ob 19.00 v sejni sobi Občine Komenda drugo predavanje 6. Šole za vrednote in življenje z naslovom Etičnost, duhovnost in verovanje. Gostujoči predavatelj bo tokrat dr. Jože Ramovš, doktor antropologije in socialni delavec.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 10(2013), str. 18, Komenda

 

Uppg NOVOLETNI KONCERT

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda vabi na novoletni koncert Vlada Kreslina, ki bo 25. januarja 2014 ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Komenda.

Objavljena je barvna fotografija Vlada Kreslina.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Šola za vrednote, 11(2013), str. 3, Komenda

 

Pavlič, Jože ZA BOLJ ETIČNO SLOVENIJO Iz predavanja prof. dr. Jožeta Ramovša v Komendi

Na drugem predavanju 6. Šole za vrednote in življenje pod vodstvom UPPG je dr. Jože Ramovš spregovoril o Gibanju za svetovni etos. Začel je s svojim učiteljem, prof. dr. Antonom Trstenjakom, nadaljeval pa s psihoterapevtom Viktorjem Franklom, ki se je posebej posvečal preučevanju vrednot. Predavatelj je poudaril, da je »vredno tisto, kar izhaja iz stvari same«. Proti koncu predavanja je dr. Ramovš svetoval, naj se ljudje ravnamo po zapovedih, ki prinašajo »pot k svobodi«, poleg tega pa ljudje nujno potrebujemo etiko in duhovnost.

Ob članku sta objavljeni dve črnobeli fotografiji z dogodka – fotografija dr. Jožeta Ramovša in fotografija obiskovalcev predavanja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 11(2013), str. 8, Komenda

 

Uprava Uppg UPPG POMOČ V ŽIVILIH – VABILO DOBROTNIKOM ZA POMOČ IN PREJEMNIKOM, DA SE NE BOJITE PRITI PO POMOČ!

UPPG občane vabi, da ustanovi izročijo darove živil za socialno ogrožene in pomoči potrebne. Hkrati vabi prejemnike, da se pomoči ne bojijo in naj se oglasijo vsak ponedeljek od 8h-9h in vsak četrtek od 18h-19h v Športni dvorani Komenda. UPPG projekt razdeljevanja pomoči izvaja od 1. marca 2012 v sodelovanju z Občino Komenda, Osnovno šolo Komenda ter Športno dvorano Komenda. Poleg dobrotnika Lidl, ki prispeva donacijo vsake tri mesece, ustanova pridobiva pomoč tudi od drugih dobrotnikov, največ od kmetij Burgar in Zadrgal ter Pekarne Hrovat Komenda. Pri delu sodeluje 15 prostovoljk in prostovoljcev. UPPG vabi vse dobrotnike, ki bi želeli pomagati v živilih, da se oglasijo v Športni dvorani v Komendi v času razdeljevanja in sprejemanja pomoči.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 11(2013), str. 8, Komenda

 

Pavlič, Jože ETIČNOST, DUHOVNOST, VEROVANJE Zadnje predavanje prof. dr. Jožeta Ramovša

Na zadnjem predavanju 6. Šole za vrednote in življenje je dr. Jože Ramovš govoril o etičnosti, duhovnosti in verovanju. Najprej je razložil vse tri pojme oz. odnos do etičnega, duhovnega in verovanjskega. Etičnost se nanaša predvsem na spoštovanje življenjskih pravil in zakonitosti, duhovnost na spoštovanje človekovih meja, verovanje pa na tisto, kar je onkraj, kar presega človeka. Etičnost, duhovnost in verovanje so tri veje enega in istega debla, je svojo misel  sklenil predavatelj, nato pa pustil do besede udeležence predavanja. Številni med njimi so povedali, kako doživljajo vse troje sami pri sebi. Predsednica UPPG dr. Marta Ciraj se je na koncu dr. Jožetu Ramovšu zahvalila z darilom Lončarske zadruge in Občine Komenda.

Objavljeni sta tudi dve črnobeli fotografiji s srečanja – fotografija, posneta med pogovorom in fotografija ob predaji darila predavatelju.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 12(2013), str. 8-9, Komenda

 

dr. Ciraj, Marta  DENARNA POMOČ OBČANOM V HUDI STISKI

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) bo tudi letos denarno pomagala občanom Občine Komenda, ki so se znašli v hudi trenutni denarni stiski. Ustanova bo pri dodeljevanju denarne pomoči upoštevala le dokumentirane prošnje resnično pomoči potrebnim posameznikov. Prošnje oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki do 10. januarja 2014 na sedež Ustanove: UPPG, Zajčeva 23,1218 Komenda.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 12(2013), str. 8, Komenda

 

dr. Ciraj, Marta JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov mladih občanov Občine Komenda razpisuje za šolsko leto 2013/2014 dve štipendiji za eno leto za dijake, študente in nadarjene dijake poklicnih šol, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v Občini Komenda primanjkuje, so državljani Republike Slovenije

in imajo stalno bivališče v Občini Komenda. Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki od vključno drugega letnika dalje, če so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober šolski uspeh, in študenti, ki imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu.

V razpisu so našteti tudi vsi potrebni dokumenti, ki jih je prijavi na razpis potrebno priložiti. Rok za oddajo vloge je 10. 1. 2014. Štipendije bodo podeljene v mesecu januarju z ustreznim poračunom za nazaj. V primeru prevelikega števila kandidatov bo imel prednost pri izboru dijak oz. študent z boljšim učnim uspehom.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Zanimivosti, Objava, 12(2013), str. 9, Komenda

 

Ogorevc, Tone TO LETO SE NE BO VEČ VRNILO (1.del)

Avtor pri pregledu leta do maja 2013 omeni, da Ustanova Petra Pavla Glavarja še naprej  utira pot mladim s štipendiranjem, skrbi za ljudi, potrebne pomoči, ob praznikih in boleznih, z akcijami dobrodelnosti, veliko pozornosti pa posveča raznim predavanjem in izobraževanju. Ustavi se pri predavanju s. dr. Snežne Vrečko, ki ga je organizirala UPPG, in dobrodelnem  novoletnem koncertu, kjer so piko na i postavili pevci tria EROIKA v sodelovanju v MePZ DU Komenda in Mladinski pevski zbor OŠ Komenda.

V članku je objavljena barvna fotografija skupine Eroika.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2013), str. 15-16, Komenda

 

Uppg VOŠČILO

Ustanova Petra Pavla Glavarja želi občankam in občanom, vsem dobrotnikom in dobrotnicam veliko Božjega blagoslova ob božiču, jim vošči za dan samostojnosti in enotnosti ter jim privošči notranji mir in srečo v letu 2014.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2013), str. 30, Komenda

 

Uppg NOVOLETNI KONCERT

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda vabi na novoletni koncert Vlada Kreslina, ki bo 25. januarja 2014 ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Komenda.

Objavljena je barvna fotografija Vlada Kreslina.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Šola za vrednote, 12(2013), str. 41, Komenda

 

NAPOVEDNIK

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda vabi na novoletni koncert Vlada Kreslina, ki bo 25. januarja 2014 ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Komenda.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Šola za vrednote, 12(2013), str. 41, Komenda

 

Žalar, Andrej USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA VABI NA KONCERT VLADA KRESLINA

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in domačim kulturnim društvom prireja novoletni koncert, na katerem bo tokrat nastopil Vlado Kreslin. Koncert bo 25. januarja 2014, ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma v Komendi. Objavljena je tudi cena vstopnic ter možna mesta nakupa.

Ob novici je objavljena barvna fotografija Vlada Kreslina (avtor: Primož Hieng)

Kamniške novice, Na kratko iz Komende, 12(2013), str. 11

LETA 2012

Dr. Ciraj, Marta ŠOLA ZA VREDNOTE ŽIVLJENJA 2011

Uppg je tudi v letu 2011 organizirala Šolo za vrednote in življenje. Obsegala je sklop petih srečanj, ki jih je vodil domačin, katoliški mislec, Matija Remše. Teme so bile: Za človeka gre; Hočem živeti (ne ubijaj); Zvest sem (ne prešuštvuj, ne želi svojega bližnjega žene); Imam dovolj in sem hvaležen (ne kradi, ne želi svojega bližnjega blaga); Krščanska avantura in lik Sina človekovega. Ustanova vabi vse občane, da se Šole udeležijo tudi v letu 2012.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 1(2012), str. 5, Komenda

 

Pavlič, Jože POMOČ SEDEMNAJSTIM OBČANOM IN DRUŽINAM

UPPG je v okviru božičnega obdarovanja s prehrambenimi paketi obdarovala 16 posameznikov in družin iz Komende. V akciji so sodelovale trgovine: TUŠ Moste, Marija iz Most in Palček iz Komende. Ker se je v košarah tokrat nabralo bolj malo izdelkov, je predsednica Ustanove poprosila in poskrbela, da je podjetje Lidl prispevalo tudi svoje izdelke. Darov s strani Lidla je bilo veliko in UPPG je tako lahko obdarila veliko več občanov, kot bi jih sicer. Dobrodelno akcijo je izvedel Odbor za dodeljevanje socialne pomoči UPPG. Objavljen je logo Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 1(2012), str. 5, Komenda

 

NOVA PRIDOBITEV ZA KOMENDO – DIGITALIZIRANA KNJIGA P. P. GLAVARJA POGOVOR O ČEBELJIH ROJIH

UPPG je v sodelovanju z Občino Komenda, ob soglasju Čebelarske zveze Republike Slovenije ter komendskega župnika, g. Zdravka Žagarja, pripravila spletno aplikacijo knjige Petra Pavla Glavarja – Pogovor o čebelnih rojih, prevod in priredba originala knjige Antona Janše in njegove posodobljene izdaje. Za pomoč se UPPG zahvaljuje Mateji Šmid Hribar in Damjanu Murnu ter dr. Marti Ciraj, predsednici Uprave UPPG, ki je celoten projekt vodila.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 1(2012), str. 7, Komenda

 

Žalar, Andrej NOVOLETNI KONCERT Z OTOM PESTNERJEM

UPPG je tokratni koncert ponovno pripravila v sodelovanju s Kulturnim društvom in Občino Komenda, 20. januarja 2012. Tokratni gost je bil Oto Pestner, ki je navdušil s svojimi uspešnicami. Podeljena so bila tudi priznanja za dobrotnika/dobrotnico za leto 2011 (prejemniki so navedeni v članku). Podeljeni sta bili tudi dve popotni listini (Mateji Jurkovič in Špeli Dobrnikar).  Ob novici sta objavljeni tudi dve barvni fotografiji s koncerta – slika Ota Pestnerja med koncertom in slika prejemnikov priznanj.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 1(2012), str. 15, Komenda

 

Paladin, Jasna DOBRODELNI KONCERT Z OTOM PESTNERJEM

Člani Ustanove Petra Pavla Glavarja in Kulturnega društva Komenda nocoj, 20. januarja, ob 19.30 v dvorano kulturnega doma vabijo na tradicionalni dobrodelni koncert, na katerem bodo letos nastopili Oto Pestner in Pro Anima Singers. Denar od prodanih vstopnic in donacij bo Ustanova Petra Pavla Glavarja, ki deluje že od leta 1999, namenila svojim programom, s katerimi pomagajo ljudem v stiski, s štipendijami pa tudi nadarjeni mladini.

Gorenjski Glas, Novice, 1(2012)

 

Pavlič, Jože OB PAKETU TUDI DOBRA BESEDA

Avtor v članku poudari, da Ustanova ljudem v stiski pomaga tako z besedo tolažbe, opogumljenja in pravega napotka, kakor tudi v materialni obliki. Pomoč Ustanove pa je seveda omejena, vezana na nekaj ljudi,  predvsem pa je odvisna od občanov in občank in njihove pripravljenosti za pomoč. Avtor bralce nagovarja, naj odpremo oči za ljudi, ki potrebujejo našo pomoč, dobro besedo, tolažbo ali nasvet, naj ne hodimo mimo, temveč jim nesebično pomagamo.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja,Pisma, 2(2012), str. 7, Komenda

 

Jurkovič, Vesna KULTURNE PRIREDITVE

Avtorica navaja, da se v naši občini na kulturnem področju dogaja zelo veliko, da pa bi bil obisk prireditev lahko temu primerno večji. Omenja prireditev Kulturnega društva Komenda , 8. februarja, dramsko igro Zakonci stavkajo ter tradicionalni novoletni koncert Ustanove Petra Pavla Glavarja. Pravi, da je bil nastop Ota Pestnerja iskren in lep, saj ni štel le njegov nastop temveč tudi dober namen, saj je postal donator Ustanove. Avtorica se zahvaljuje vsem organizatorjem koncerta ter izreka čestitke ob deseti obletnici UPPG vsem tistim, ki so na takšen ali drugačen način povezani z Ustanovo.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja,Pisma, 2(2012), str. 7, Komenda

 

Dr. Ciraj, Marta RAZŠIRITEV SOCIALNE POMOČI POMOČI POTREBNIM

UPPG bo v sodelovanju z Občino Komenda, OŠ Komenda-Moste, uravnikom športne dvorane Komenda, prostovoljci ter podjetjem Lidl s 1.3.2012 pričela z razdeljevanjem živil pomoči potebnim občanom. Razdeljevanje bo potekalo v prostorih športne dvorane v Komendi, za živila pa bo poskrbelo podjetje Lidl. Objavljen je tudi urnik razdeljevanja pomoči ter logo Ustanove.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 2(2012), str. 9, Komenda

 

Pavlič, Jože NAJLEPŠI DAR SO OTROCI

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda, 3. marca, v dvorani Kulturnega doma v Komendi, organizirala gledališko predstavo avtorja Zorka Simčiča z naslovom Leta nič, en dan potem. Igro so prepričljivo odigrali igralci Ljubiteljskega gledališča Teharje, vsa pohvala gre tudi režiserju Petru Simonitiju.  Ustanova je predstavo namenila vsem materam in ženam v naši občini, katerim je župan ob koncu predstave izročil vrtnice. Ob članku sta objavljeni dve barvni fotografiji z dogodka – skupinska fotografija igralcev in fotografija posneta ob županovem zaključnem govoru.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 3(2012), str. 2, Komenda

 

Pavlič, Jože SREČANJE ŠTIPENDISTOV IN SODELAVCEV UPPG

23. marca je Ustanova organizirala prvo srečanje vseh dosedanjih štipendistov in sodelavcev v dvanajstih letih njenega obstoja. Udeležence so nagovorili dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave ustanove, dr. Angelca Žerovnik, predsednica Odbora za dodeljevanje štipendij in Mateja Jurkovič, nekdanja štipendistka. Sledila je živahna razprava, ki se je zaključila ob pogostitvi, ki sta jo pripravila Občina Komenda in Tomaž Lah.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Aktualno, 3(2012), str. 5, Komenda

 

UPPG, Uprava SPOŠTOVANI OBČANI IN OBČANKE!

Objavljen je urnik razdeljevanja socialne pomoči, ki bo potekalo v Športni dvorani Komenda, s pričetkom v četrtek, 1.3.2012. Ob istih terminih so vabljeni tudi vsi tisti, ki bi želeli živila darovati. Odslej tako ne bo več akcije zbiranja živil po okoliških tgovinah, kot je bilo to v navadi prejšnja leta.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Objave, 3(2012), str. 19, Komenda

 

 

 

Dr. Ciraj, Marta DELO OD 2008 DO 2012

Na podlagi 12. člena Statuta UPPG je Uprava UPPG obravnavala in na svoji 13. redni seji, 26. januarja 2012, sprejela poročilo o delu UPPG v preteklem mandatu. Poročilo se nanaša na tretji mandat Ustanove, ki se je pričel 25. marca 2008 ter je bilo kasneje dopolnjeno z dejavnostjo Ustanove do imenovanja nove Uprave UPPG (2. maja 2012). Ustanova je v preteklem mandatu nadaljevala s svojim poslanstvom (pomoč pri šolanju nadarjenih mladih občanov in pomoč socialno šibkejšim) ter svojo dejavnost širila tudi na področja, s katerimi želimo prispevati k zviševanju solidarnosti ter k duhovnemu napredku. V preteklem mandatu se je UPPG za vedno poslovila od enega od šestih ustanoviteljev – Janeza Kimovca, ki se mu zahvaljuje za pogumen korak, da se je po tehtnem premisleku odločil postati ustanovitelj. Spletno stran Ustanove je urejal Boštjan Poglajen, za kar se mu najlepše zahvaljujemo. Posebna zahvala gre tudi vsem društvom, posameznikom, družinam, podjetjem in drugim, ki so Ustanovo vsa ta leta podpirali.

V UPPG poteka tudi medgeneracijsko sodelovanje, pospeševanje razvoja mladih talentov, štipendisti pa pod vodstvom mentorjev, opravljajo prostovoljno prakso na številnih področjih. V preteklem mandatu je bilo tako opravljenih okoli 3500 ur prostovoljnega administrativnega dela, štipendisti pa so skupno opravili 5942 ur delovne prakse. Sestava uprave je bila naslednja: : dr. Marta Ciraj (predsednica), mag. Igor Boševski, (namestnik predsednice), Marica Erce (članica), Nuša Fujan (članica do 9. junija 2011), Tomaž Lah – član od 9. junija 2011 dalje), Tinkara Grilc (članica), Edo Grmšek (član), Majda Ravnikar (članica), Janez Ravnikar (član), Meri Schumet (članica).

V letih 2008 – 2012 so bile dejanosti UPPG naslednje (podroben opis se nahaja v originalnem članku): štipendiranje in delovna praksa štipendistov, socialna pomoč (pomoč v denarju in dobrinah, pomoč ljudem v (duševni) stiski po telefonu), nadzor poslovanja, dogodki v organizaciji UPPG (koncerti za žene in dekleta, predstavljanje UPPG na spomladanskem in jesenskem sejmu, oktobrski koncert z domačimi talenti, predavanja in predstavitve, Šola za vrednote in življenje, pomoč pri poklicnem usmerjanju).

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v letu 2010 obeležila desetletnico delovanja in ob tej priložnosti izdala zbornik z naslovom Ustanova Petra Pavla Glavarja v Občini Komenda v letih 1999 – 2009.

Članek spremlja znak UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Poročilo, 7(2012), str. 15, Komenda

 

UPPG, Uprava POVABILO K SODELOVANJU NA KONCERTU Z DOMAČIMI TALENTI V LETU 2012

Ustanova vabi vse talente in nadarjene k sodelovanju na tradicionalnem koncertu z domačimi talenti. Letošnji koncert bo predvidoma 10. novembra 2012 v telovadnici Osnovne šole v Mostah.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 9(2012), str. 27, Komenda

 

UPPG, Uprava POMOČ UPPG V ŽIVILIH

UPPG je v sodelovanju z Občino Komenda, Osnovno šolo Komenda Moste in Športno dvorano Komenda, 1. marca začela projekt, s katerim pomaga pomoči potrebnim z živili, ki jih darujejo različni dobrotniki. Največji redni dobrotnik je družba LIDL. Darujejo pa tudi posamezni občani in nekaj kmetij. Pri delu sodeluje več kot 10 prostovoljcev, ki jih druži skupni cilj: pomagati človeku v stiski. Ob rednih terminih ob ponedeljkih in četrtkih se pomoč razdeluje okoli 20 – 30 prejemnikom.

Objavljeni so tudi termini razdeljevanja pomoči ter povabilo k sodelovanju v obliki darovanja živil. Članek spremlja znak UPPG in črno-bela fotografija posneta na enem od razdeljevanj pomoči.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Društva, 10(2012), str. 8, Komenda

 

UPPG, Uprava VABILO

UPPG vabi vse občane in občanke v Šolo za vrednote in življenje, ki jo bo izvajala priznana biblicistka s. Snežna Večko. Šola bo potekala v Glavarjevi bolnici, predvidoma v petih večerih, od 19. do 20.30 ure. Prvo srečanje bo v sredo, 21. novembra 2012. Glede na naslov srečanj bo s. Snežna spregovorila in uvedla v pogovor naslednje teme: vera / zaupanje /zvestoba, bratstvo /solidarnost / zaveza, pravičnost / usmiljenje, »ženske« vrednote: ljubezen, materinstvo, služenje.

Vabilu je priložen še opis življenja in dela predavateljice ter njena črno-bela fotografija.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Društva, 10(2012), str. 8, Komenda

 

Zaplotnik, Cveto JESENSKI SEJEM V KOMENDI

V članku o jesenskem sejmu v Komendi je kot razstavljalec omenjena tudi Ustanova Petra Pavla Glavarja.

Gorenjski Glas, Novice, 10(2012)

 

Pavlič, Jože O VERI, ZAUPANJU IN ZVESTOBI

UPPG Letos že petič prireja Šolo za vrednote in življenje. Tokratna predavateljica je ugledba strokovnjakinja za Sveto pismo, s. dr. Snežna Večko, ki je kot gosta povabila tudi Roberta Friškovca, duhovnika za duhovno oskrbo zapornikov. Na prvem predavanju je predavateljica spregovorila o veri, zaupanju in zvestobi v Svetem pismu, vsi občani pa so vabljeni tudi na naslednja predavanja, ki bodo še sledila. Objavljen je znak Ustanove ter črno-bela fotografija s prvega predavanja.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Dogajanja, 12(2012), str. 5, Komenda

 

Ogorevc, Tone TISKANA BESEDA

V pregledu objav v Aplenci tekom leta 2012 je o Ustanovi Petra Pavla Glavarja povedano, da je kot vedno organizirala kakovostno Šolo za vrednote in življenje pod Vodstvom Matije Remšeta, omenjen je Jože Pavlič, ki je pisal o pomoči občanom in družinam, koncert z Otom Pestnerjem ter igra Leta nič – en dan pozneje, ljubiteljskega gledališča iz Teharij, s tematiko odrešenjskega sporočila božične noči. Avtor opozori tudi na srečanje štipendistov in sodelavcev ob obletnici Ustanove  ter na poročilo dela Ustanove v letih 2008 – 2012, ki ga je spisala dr. Marta Ciraj in ki lepo predstavi vso širino dela UPPG. Omenjena je pomoč Ustanove v prvem tednu začetka šole (varna pot v šolo), lep večer z domačimi talenti pod organizacijo UPPG, članek UPPG o novem načinu razdeljevanja socialne pomoči ter vabilo Ustanove, ki vabi na nova srečanja Šole za vrednote in življenje, z novo predavateljico, s. Snežno Večko.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, Leto, 12(2012), str. 7 – 10, Komenda

 

UPPG VOŠČILO

Ustanova Petra Pavla Glavarja želi v novem letu vsem občanom in občankam, dobrotnikom in dobrotnicam, veliko Božjega blagoslova ob božiču ter notranji mir in srečo v letu 2013. Objavljen je znak UPPG.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2012), str. 13, Komenda

 

NAPOVEDNIK

UPPG bo priredila tradicionalni novoletni koncert s skupino Eroika, 23. februarja ob 19. uri, v Športni dvorani Komenda.

Aplenca, Glasilo občine Komenda, 12(2012), str. 31, Komenda